Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: -zo, -zoo.

Ana Hint-Avrupa dilindeki *gʷíh₃weti ‎(yaşamak) kelimesinden türeyen *gʷih₃w-y-om kelimesi Ön Helenik dilinde *gʷyōwyon, ardından Ana Helenik dilinde ise *ďṓyyon diye ifade edilmiştir. Bu kelimeye ise Antik Yunancada ζῷον ‎(zôion) denilmiştir. Anlamları;

  • Hayvan, hayvancık,
  • (Sanat) form, resim.
Facebook Yorumları