Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
  • Over hiperstimülasyon sendromu (OHSS), ovaryan stimülasyon tedavisinin – çoğunlukla iyatrojenik olarak indüklenen – potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir komplikasyonudur. Bu kendi kendini sınırlayan hastalığın klinik spektrumu karmaşıktır.
  • Patofizyolojik olarak semptomlar, sitokinler ve büyüme faktörleri (özellikle VEGF = vasküler endotelyal büyüme faktörü) tarafından tetiklenen artan kılcal geçirgenlik ile açıklanabilir. Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği’nin (ESHRE) 2014 tarihli bir raporu, OHSS’nin yardımcı üreme önlemleri bağlamında hala yumurtalık stimülasyonunun ana komplikasyonlarından biri olduğunu bir kez daha doğruladı.
  • Son yıllarda yeni stratejilerin geliştirilmesi, OHSS insidansının azalmasıyla sonuçlanmıştır. OHSS tehdit altındaysa, pronükleer aşamaların ardışık dondurularak saklanmasıyla birlikte bir GnRH agonisti (bir antagonist protokolü uygulanıyorsa) tarafından ovulasyonun uyarılması OHSS riskinde önemli bir azalmaya katkıda bulunabilir.
  • Diğer terapötik stratejiler, VEGF salgısını (dopamin agonistleri) modüle etmeyi amaçlar.
  • OHSS yüksek riskli PKOS hasta grubunda metforminin etkisi birincil korunma seçeneği olarak araştırıldı. Metformin grubunda yumurtalık hiperstimülasyon riskinde azalma bulundu.
  • OHSS riskinin artması durumunda GnRH antagonist protokolünün kullanılması standart olarak kabul edilmelidir, çünkü OHSS insidansı bir GnRH agonisti aracılığıyla ovulasyonu indükleyerek ve ardından ‘hepsini dondurarak’ ‘0’a düşürülebilir, tüm pronükleer aşamaların gelecek için ana hedef, OHSS insidansını daha da azaltmak olmalıdır.
  • Yumurtlamayı uyarmak için yeni ilaçların geliştirilmesi (kisspeptin sinyal iletimi?) Muhtemelen OHSS oranında daha fazla azalmaya yol açabilir.

Facebook Yorumları