Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Bir maddenin kullanımına devam edinilmemesi veya alışılan dozdan daha azının alınması durumunda ortaya çıkan bir grup belirtidir.

Uzun bir süre boyunca uygulanan ilaçlar hızlı bir şekilde kesilirse, yoksunluk belirtileri ortaya çıkabilir. Bunlar arasında örneğin karın ağrısı, terleme, kas krampları, baş ağrısı, uyku bozuklukları, titreme ve kafa karışıklığı gibi şikayetler yer alır. Doz azaltımı da bu tür semptomlara neden olabilir. Olası nedenlerden biri, ilaç hedeflerinin değişen ifadesidir. Önleme için, ilaçların dozu yeterince uzun bir süre boyunca kademeli olarak azaltılmalıdır. İkame de rahatsızlıkları hafifletebilir. Yoksunluk belirtilerine neden olan aktif maddelere örnek olarak uyku hapları, anksiyolitikler, sakinleştiriciler, antidepresanlar, nöroleptikler, sarhoş ediciler, uyarıcılar ve stimülanlar verilebilir.

Semptomlar

Olası belirtiler şunlardır:

Sindirim bozuklukları: İshal, karın ağrısı, iştah artışı
Terleme
Merkezi bozukluklar: Uyku bozuklukları, baş dönmesi, baş ağrısı, kafa karışıklığı, konsantrasyon güçlüğü, yorgunluk.
Psikiyatrik bozukluklar: Anksiyete bozuklukları, sinirlilik, depresyon, huzursuzluk, halüsinasyonlar, canlı rüyalar
Duyusal bozukluklar
Titreme, kas ağrısı, konvülsiyonlar, koma
Yüksek darbe
Dış uyaranlara karşı aşırı duyarlılık
Ağrı
Özlem
Hoş olmayan rahatsızlıklar nedeniyle, yoksunluk semptomları maddeleri bırakmanın önünde bir engeldir.

Yoksunluk belirtileri hayatı tehdit edici ve ölümcül olabilir. Akut fazdan sonra aylarca devam edebilirler.

Nedenler

Yoksunluk belirtileri, uzun bir süre boyunca uygulanan bir ilacın kesilmesinden sonra veya doz azaltımı bağlamında ortaya çıkabilen şikayetlerdir. Bunun bir nedeni, örneğin ilaç hedeflerinin değişen ifadesi ve merkezi sinir sistemindeki adaptasyonlar nedeniyle psikolojik bağımlılık ve toleransın gelişmesidir.

Önleme

Yoksunluk belirtilerinin önlenmesi için ilaçlar kademeli olarak kesilmelidir. Bu, dozun yavaş ve kademeli olarak azaltıldığı anlamına gelir. Bu süreç, aktif maddeye bağlı olarak haftalar hatta aylar sürebilir. Geri çekme işlemine bir uzman eşlik etmelidir.

Birçok durumda, ikame yoksunluk semptomlarını hafifletmek için etkili bir yöntemdir. Örneğin, eroin yerine metadon ikamesi.

Önlem olarak benzodiazepinler gibi kritik ilaçların sadece kısa süreli ve düşük dozda uygulanması tavsiye edilir.

Örnekler

Aşağıda yoksunluk semptomlarına neden olabilecek aktif maddelerin bir listesi bulunmaktadır:

 • Antidepresanlar
 • Antiepileptik ilaçlar
 • Antihipertansifler
 • Anksiyolitikler
 • Barbitüratlar
 • Benzodiazepinler
 • Kannabinoidler
 • Kafein
 • Etanol (alkol bağımlılığı durumunda alkol)
 • uyarıcılar
 • Yemek
 • Nöroleptikler
 • Opioidler
 • Psikotropik ilaçlar
 • Zehirli Maddeler
 • Uyku hapları
 • Uyarıcılar
 • Z-ilaçları

Bir davranıştan geri çekilme, örneğin kumar bağımlılığı veya kumar bağımlılığında olduğu gibi bozuklukları da tetikleyebilir. Ayrıca yoksunluk, örneğin doğumdan sonra veya kadın döngüsü sırasında kadın cinsiyet hormonları gibi endojen maddelerle fizyolojik olarak da ortaya çıkar.

Facebook Yorumları