Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Tıpacılar, sağlık profesyonelleri ve öğrenciler için tıbbi terminolojiler hakkında doğru ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlayan bir web sitesidir. Bu web sitesinin içeriği tıp ve sağlık bilimleri alanında nitelikli uzmanlar tarafından oluşturulmakta ve gözden geçirilmektedir. Bu web sitesinin içerik politikası aşağıdaki gibidir:

  • Bu web sitesinin içeriği yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi yerine geçmez. Kullanıcılar, bu web sitesinde sağlanan bilgilere dayanarak herhangi bir karar vermeden önce her zaman kendi sağlık hizmeti sağlayıcılarına danışmalıdır.
  • Bu web sitesinin içeriği, yayınlandığı tarihte mevcut olan en son bilimsel kanıtlara ve en iyi uygulamalara dayanmaktadır. Ancak, tıbbi bilgi ve uygulamalar sürekli olarak gelişmekte ve değişmektedir. Bu nedenle, bu web sitesinin içeriği herhangi bir konuyla ilgili en güncel veya kapsamlı bilgileri yansıtmayabilir. Kullanıcılar, kendi durumlarına uygulamadan önce bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu her zaman başka kaynaklardan doğrulamalıdır.
  • Bu web sitesinin içeriği yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, din, cinsel yönelim, engellilik veya başka herhangi bir özelliğe bakılmaksızın tüm insanlara saygılı ve kapsayıcıdır. İçerikte ayrımcı, saldırgan, küfürlü veya zararlı herhangi bir dil veya görüntü yer almamaktadır. İçerik ayrıca bireylerin mahremiyetine ve gizliliğine saygı gösterir ve rızaları olmadan kişisel veya hassas bilgileri ifşa etmez.
  • Bu web sitesinin içeriği orijinal ve özgündür. Uygun atıf ve teşekkür olmaksızın intihal yapmaz veya başka kaynaklardan kopyalamaz. Ayrıca, başkalarının fikri mülkiyet haklarını veya yasal yükümlülüklerini ihlal etmez. İçerik, tarafsızlığını veya güvenilirliğini etkileyebilecek olası çıkar çatışmalarını veya önyargıları da kabul eder.
  • Bu web sitesinin içeriği geri bildirim ve iyileştirmeye açıktır. Kullanıcılar, içerikle ilgili yorumlarını, sorularını, önerilerini veya şikayetlerini web sitesinde sağlanan iletişim formu aracılığıyla gönderebilirler. Editörler geri bildirimleri mümkün olan en kısa sürede inceleyip yanıtlayacak ve gerekli olması halinde içerikte gerekli değişiklikleri veya düzeltmeleri yapacaktır.

Bu web sitesine erişerek ve siteyi kullanarak, kullanıcılar bu içerik politikasına uymayı ve hüküm ve koşullarını kabul etmiş olurlar. Tıpacılar bu içerik politikasını dilediği zaman önceden haber vermeksizin değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar.


Tıpacılar is a website that aims to provide accurate and reliable information on medical terminologies for health professionals and students. The content of this website is created and reviewed by qualified experts in the field of medicine and health sciences. The content policy of this website is as follows:

  • The content of this website is intended for educational and informational purposes only. It is not a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Users should always consult their own health care providers before making any decisions based on the information provided on this website.
  • The content of this website is based on the latest scientific evidence and best practices available at the time of publication. However, medical knowledge and practice are constantly evolving and changing. Therefore, the content of this website may not reflect the most current or comprehensive information on any given topic. Users should always verify the accuracy and relevance of the information with other sources before applying it to their own situations.
  • The content of this website is respectful and inclusive of all people regardless of their age, gender, race, ethnicity, religion, sexual orientation, disability or any other characteristic. The content does not contain any discriminatory, offensive, abusive or harmful language or images. The content also respects the privacy and confidentiality of individuals and does not disclose any personal or sensitive information without their consent.
  • The content of this website is original and authentic. It does not plagiarize or copy from other sources without proper citation and acknowledgment. It also does not infringe on any intellectual property rights or legal obligations of others. The content also acknowledges any potential conflicts of interest or biases that may affect its objectivity or credibility.
  • The content of this website is open to feedback and improvement. Users are welcome to submit their comments, questions, suggestions or complaints regarding the content through the contact form provided on the website. The editors will review and respond to the feedback as soon as possible and make any necessary changes or corrections to the content if warranted.

By accessing and using this website, users agree to abide by this content policy and accept its terms and conditions. Tıpacılar reserves the right to modify or update this content policy at any time without prior notice.

Facebook Yorumları