Yemek borusu

Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: food pipe, gullet, Speiseröhre.

Antik yunancada özofagus denir.

Yutak ile mide arasında içi boş bir organdır, parçalanmış besinleri taşımak ve sindirmekle görevlidir.

Anatomi;
25-28 cm uzunluğunda, boru şeklinde içi boş bir organdır. Omurga hizasında ise; yaklaşık olarak C6’dan Th10a uzanır. Göğüs kemiğinin yukarı ve aşağı kısımlarından, soluk borusu ile aort arasından, kalbin sol kulakçığının üzerinden geçer.
3 kısıma ayrılır;

 1. Pars servikalis (c6’dan Th1’a kadar); Yemek borusunun boyun hizasındaki kısmıdır. (Bkz; Pars)  (Bkz; servikalis )
 2. Pars torakalis (Th1’den diyaframa kadar); Yemek borusunun göğüs hizasındaki kısmıdır. (Bkz; torak-alis)
 3. Pars abdominalis (diyaframı geçtikten sonraki kısım); Yemek borusunun karın hizasındaki kısmıdır. (Bkz; abdomin-alis)
 • Yemek borusunun son kısmı, hiatus oesophpageusdan önce vestibulum gastrooesophageale diye tarif edilir.
  Kaynak: http://medicine.academic.ru/pictures/medicine/553.jpg

1)Özofagus 3 boğaza ayrılır.

 1. Üst yemek borusu boğazı (constrictio pharyngooesophagealis, constrictio cricoidea): yukarı yemek borusu ağzıdır, kartilago cricoidea arkası. Bu boğaz , yemek borusunun en dar yeridir. çapı yaklaşık 14-15 mm dir. yuvarlak sphinkter kası, bu boğazı kapatır.
 2. Orta yemek borusu boğazı (constrictio partis thoracicae, constrictio bronchoaortica): yemek borusunun ortalarında, soluk borusu ve arkus aortae sayesinde oluşan boğazdır.
 3. Alt yemek borusu boğazı (constrictio diaphragmatica, constrictio phrenica): diyaframa girişi sayesinde, musculus sphincter cardiae ile olumuştur. ligamentum phrenicooesophageale yemek borusunun constrictio diaphragmaticada elastik bağlarlar.

özofagus kalbin arka tarafından, özellikle atriyum kordis sinister’den geçer.

2)Damarlar;
her Özofagus kısmından farklı bir damar sorumludur.
pars cervicalis: arteria thyroidea inferior (truncus thyrocervicalisdan).
pars thoracalis: aorta ve arteriae intercostales dexter.
pars abdominalis: arteria gastrica sinistradan rami oesophageales (truncus coeliacusdan)
toplardamar kanı, venae oesophageales ile vena azygos ve vena hemiazygosa açılır. oradanda vena cava superiora açılır. vena gastrica dextra ile vena portae arasında bir bağlantı vardır. Bu bağlantının adı portokavale anastomosen dir.

3)Sinirler;
Yemek borusu, diğer bağırsak boruları gibi otonom bir sinir sistemi olan enterik sinir sisteminden beslenir. Bu sinir sistemi aynı zamanda yutma olayının kordinasyonu ile ilgilidir. Ek olarak, bağırsak sinir sisteminin etkinliğini sempatik ve para sempatik sinirler düzenler.
sempatik beslenim;
göğüs sınır hatlarından, ganglion stellatum dan gelen postganglionar sempatik demetler ile birlikte ganglia thoracica ıı-v) plexus oesophageus a girerler.
sempatik sinirler ,yemek borusu perilstatiğini engellerler ve aynı zamanda yemek borusu bezlerinin sekresyon yeteneğinide engellerler.

parasempatik beslenim;

sindirim sisteminde yutma görevinde ,yaklaşık 10 saniye süren görevinde salgı ve emilim yapmaz. Yönetim; nervus vagus ve nervus glossopharyngeus tarafından merkezi sinir sistemi ile olur.

Kaynak: http://www.nature.com/gimo/contents/pt1/images/gimo6-f2.jpg

3.Teşhis

3.1.Mikrobiyolojik teşhis

Normal bir yemek borusunda;

 1. Çok katlı canlı yassı epitel,
 2. Lamina propriada enflamasyon olmaması,
 3. Submucosa da salgı bezlerinin bulunması.

Barrett hastalıklı bir yemek borusunda ise;

 1. Goblet hücreli silindirik epitel; barrett mukozası,
 2. Lamina propriada kronik veya akut enflamasyon görülmesi; lenfositler, plazmositler, eozinofil ve nötrofil granülositlerin görülmesi,
 3. Hiperplastik muscularis mucosae.
Kaynak: https://webpath.med.utah.edu/jpeg4/GI171.jpg
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.