Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Sinonim: body mass index (BMI) veya Quetelet-Kaup-Index

 • Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ’nin, boyuzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.
 • 1832’de Adolphe Quetelet tarafından keşfedilmiştir.
Yaş grubuVKİ aralığıSınıflandırma
19-24-20Zayıf
19-2420-24,9Normal
19-2425-29,9Hafif şişman
19-2430-34,9Şişman
19-2435-44,9Sağlık açısından önemli
19-2445-49,9Aşırı şişman
19-24+49,9Morbid (ölümcül) şişman
 • Yaş ilerledikçe vücut kitle indeksinde artış olabilir.
 • Yaşlara göre uygun vücut kitle indeksi değerleri ise şöyledir:
Yaşİdeal VKİ
19-2419-24
25-3420-25
35-4421-26
45-5422-27
55-6523-28
+6524-29
 • Vücut Kitle İndeksi (VKİ) = Vücut Ağırlığı (kg.) / Boy uzunluğunun karesi (m.)
 • İdeal Kilo = Ulaşılmak istenen VKİ değeri \times Boy uzunluğunun karesi
 • Örnek İdeal Kilo = 24 \times (1,60 \times 1,60)= 61,4 kg

Çocuklarda vücut kitle indeksi doğumdan sonra cinsiyete bağlı olarak 8-9 aya kadar artmakta, daha sonra 4-5 yaş arasında minimum değere düşmekte ve ardından tekrar sürekli artmaktadır. 11 ve 16 yaşları arasında, kızlar erkeklerden daha yüksek bir BMI gösterirler ve bunun ardından bir tersine dönülür.

Çocukların ve ergenlerin BKİ’sini değerlendirirken cinsiyetin yanında yaş da önemli bir rol oynamaktadır. Kromeyer-Hauschild’e göre ‘BMI yüzdelikleri’ yardımıyla, belirlenen BMI değerleri nispeten kolay bir şekilde tahmin edilebilir.
Bu yüzdeler, 0-18 yaş arası 17.147 erkek ve 17.275 kız çocuğunun boyuna ve kilosuna göre hesaplandı. BMI persantillerinin düzenli olarak izlenmesi [90. Yüzdelik dilim, örneğin, aynı cinsiyet ve yaştaki tüm çocukların % 90’ının daha düşük bir BMI’ye sahip olduğu anlamına gelir.] Daha fazla kilo gelişimi ve olası bir sağlık riskinin değerlendirilmesi hakkında bir prognoza izin verir.

‘Çocukluk ve Ergenlikte Obezite’ çalışma grubunun verdiği bilgiye göre, Alman çocukların vücut kitle indeksi 90. persantilin üzerinde, obezite ise 97. persantilin üzerinde olduğu zaman fazla kilolu olduğu söyleniyor.

Obezite, Kromeyer-Hauschild’in vücut kitle indeksi için yüzdelik eğrilere göre yüzde 97’lik dilimin üstü içintanımlanır.

Tarih

 • BMI, 1832’de Belçikalı matematikçi Adolphe Quetelet tarafından geliştirildi.

 • Vücut kitle indeksi (BMI) tanımı, 1972’de Ancel Keys tarafından yayınlanan bir makaleden gelmektedir. Anahtarlar, bireylerin obezitesini değerlendirmek için değil, yalnızca popülasyonların istatistiksel karşılaştırması için BMI’yi önerdi. BMI, hayat sigortası primlerini obeziteden kaynaklanan ek riskleri hesaba katacak şekilde hesaplamak için bu basit sınıflandırmayı kullanan ABD’li hayat sigortacıları tarafından kullanılmasıyla önem kazanmıştır.
 • BMI, 1980’lerin başından beri Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kullanılmaktadır. DSÖ’nün mevcut BMI sınıflandırmasıesasen 1995’ten beri mevcuttur.
 • Bazı Alman eyaletlerinde (örneğin Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya), kamu hizmetinde kamu hizmeti için bir ölçüt olarak vücut kitle indeksi kullanılmaktadır. VKİ’si çok yüksek veya çok düşük olan kişiler memur değildir. Bu düzenleme çeşitli vesilelerle ciddi biçimde eleştirilmiştir.
 • Antropometrik tarihte ve tarihsel antropolojide, vücut büyüklüğüne benzer şekilde nüfus gruplarının ortalama vücut kitle indeksi, yaşam standardının bir göstergesi olarak kullanılır. Örneğin işe alım sırasında toplanan tarihsel verilere dayanarak geçmişe bakmak mümkündür.
  • Arkeolojik bağlamlardan kemikler üzerinde gerçekleştirilen BMI tahminleri daha eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Onlardan Avrupa’nın erken Orta Çağlarında ortalama beslenme düzeninin oldukça iyi olduğu tahmin edilebilir.
Facebook Yorumları