Tahmini okuma süresi: 1 dakika
  • Vitamin k, prothrombin,  pıhtılaşma faktörü II,VII, IX, X ve Protein C gibi beş önemli pıhtılaşma faktörünün yapımı için gereklidir.
Vitamin K1 (Phyllochinon)

– (bkz: phyllochinon)

  • Vitam K intertinal kanalda bakteriler tarafından sürekli olarak sentezlenir.
  • K vitamini yağda erir ve yağ ile birlikte kana absorbe edilir.

K vitamini Eksikliği;

  • Yeni doğanlarda bakteri florası gelişmediği için , k vitamini yetersizliği vardır.Bunun dışında normal insanlarda çok nadir görülür.
  • Gastrointestinal kanalda yağ emiliminin bozulması sonucu sıklıkla K vitamini eksikliği görülür.
  • K vitamini eksikliğin en sık nedenlerinden biri safra kanallarının tıkanması veya karaciğer hastalığı sonucunda, karaciğerin safrayı gastrointestinal kanala salgılayamamasıdır.Safranın yetersiz olması yağ sindirimi ve emilimini bozar ve bu yolla K vitamininin emilimi de baskılanmış olur.
  • Karaciğer hastalıklarında, hem K vitaminin yetersiz emilimi ve hem de karaciğer hücrelerindeki hasara bağlı olarak prottrombin ve diğer faktörlerin yapımı azalır.Bu nedenle, karaciğer hastalığı  olan kişilere veya safra yolları tıkanıklığında cerrahi girişim öncesi hastalara K vitamini enjeksiyonu yapılır.
  • K vitamini eksikliği olan kişiye operasyondan 4-8 saat önce K vitamini verilirse ve eğer karaciğer parankim hücrelerinin en az yarısı normal fonksiyon yapıyorsa, pıhtılaşma faktörleri operasyon sırasında aşırı kanamayı önlemeye yetecek düzeyde yapılırlar.
Facebook Yorumları