Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Virulence, Pathogenität

  • Virülans, bir mikrobun patojenliği, yani onun hastalığa neden olma yeteneğidir.(Bkz; virulentus)
  • Patojenlik terimi mutlak anlamda hastalığa neden olma yeteneği için kullanılır, virülans ise bir patojenin ne derecede hastalık yapabileceğini ifade etmek için kullanılır.
  1. Virülan Bakteriler:

Bakteriler çeşitli mekanizmalar dolayısıyla birçok şekilde hastalığa neden olabilirler:

  • Adhezyon (Yapışma): Bir bakterinin konak hücre ile ilk buluşması hücre yüzeyine bağlanması ile olur. Çoğu bakterinin bağlandığı reseptörler konak hücrenin normal ihtiyaçlarını karşılamak için de gereklidir.
  • Kolonizasyon: Virülan bakteriler vücudun bölgelerini işgal edebilmek için özel proteinler salgılarlar. Örneğin; Helicobacter pylori insan midesinin asit ortamında yaşayabilmek için üreaz enzimi salgılar ve bu sayede midede bir koloni kurabilir hastalığın ilerlemesine sebep olabilirler.
  • İstila: Bazı bakteri türleri konak hücre zarını bozarak konak hücre içerisine endositoz ile alınırlar. Vücut yüzeyindeki epitel dokudan geçerek vücut içerisine girerler.
  • İmun tepki inhibitörleri: Çoğu bakteri, konak organizmanın imun sisteminin işleyişini bozan virülans faktörler üretir. Örneğin; yaygın olan bir bakteriyel strateji, konak hücrenin antikorlarına bağlanarak, antikorları işlevsiz hale getiren bir protein üretmeleridir. Böylece bakteri antikorlar tarafından fagosite edilemez.
  • Toksinler: Çoğu virülans faktör, konak hücreyi zehirler ve dokularına zarar verir.
Facebook Yorumları