Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Fransızcadaki virus +‎ ion (Bir isim eylemi oluşturmak için geçmiş zamandaki bir pasif ortaca) bileşiminden türemiştir.

Virion, hücrenin dışında bulunan tek bir virüs parçacığıdır.

Yapı

Bir virion normalde bir veya daha fazla nükleik asit molekülünden oluşur ve bunlar genellikle bir protein kapsülü olan kapsid ile çevrilidir. Bazı durumlarda, örneğin enzimatik fonksiyonlara sahip diğer proteinler virionda bulunabilir.

VİRÜS, hücresel olmayan, zorunlu parazit (yani konak bağımlı), DNA ve RNA’dan oluşan, metabolik yeteneği olmayan, ancak konakçı hücreden konakçı hücreye VIRION adı verilen bir vektör aşaması yoluyla bulaşabilen, kendi kendini kopyalayan genetik elementtir. nükleik asit, protein kılıfı içinde kapsüllenir.

VİRÜS; Genellikle hastalığa neden olan ve esas olarak bir protein kaplama ile çevrili bir RNA veya DNA çekirdeğinden oluşan çeşitli basit mikroskobik bitki, hayvan ve bakteri parçacıklarından herhangi biri. Konakçı hücre olmadan çoğalamayan virüsler, tipik olarak canlı organizmalar olarak kabul edilmez.

VİRYON; Bir protein kabuğu ile çevrili RNA veya DNA’dan oluşan ve bir virüsün enfektif formunu içeren eksiksiz bir virüs parçacıkları.

Facebook Yorumları