Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Gram negatif, fakültatif anaerob, hareketli virgül şeklinde bakterilerdir.(Bkz; Vibrio) (Bkz; cholerae)
 • 1854’te  italyan anatomist Filippo Pacini tarafından ilk kez koleranın etkeni diye izole edilsede, bu keşfi 30 yıl sonra bağımsız olarak daha ayrıntılı aktaran ise Robert Koch’dur.Vibrio cholerae 1884’te Hindistanda Robert Koch tarafından ölmüş bir hastanın bağırsağından alınarak kültürde çoğaltılmıştır.

  Robert Koch
Filippo Pacini

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Alkali tolrenzı sayesinde, ortamda pH’nın artışına uyum sağlar.
 • O- antijenine göre ayrılır;
  1. O1 (klasik kolera etkeni)
  2. O139 (nadir, yeni kolera etkeni)
  3. 01’den farklı olan V.cholerae (NAG)

Patogenez

 • Oral yolla alınır.
 • Asitliğin fazla olduğu yerlerde yaşayabilirler.Enfeksiyon için 10^5 etken yeterlidir.
 • Enterositlere tutunurlar.
 • 7 alt birimi bulunur. (A1, A2, B1-B5); B alt birimi GM1-Gangliosid Rezeptörüne tutunur. A1 ise hücre içine girerek adenilat siklazı aktive eder.
 • Elektrolit ve suyun fazla salgılanmasını sağlar.

Hastalık belirtileri

 • Kolera
  1. O1 ve O139 antijeni bakteriler sebep olur.
  2. Kuluçka süresi; 2-5 gündür.
  3. Günde 20 keze varan sulu diyare ve bundan dolayı günde 20 litreye kadar su kaybı gerçekleşir, takiben eksikozis oluşur. Taşikardi, anuri, tansiyon düşüşü gözlemlenir.
  4. Ölüm oranı; tedavi edilmezse %50.
 • Diyare
  1. NAG’lar sebep olur.
  2. Farklı şiddette gözlemlenir.
 • İrinleme
  • nadiren NAG’lar sebep olur.
 • Septikemi
  • nadiren NAG’lar sebep olur.

Epidemiyoloji

 • Enfeksiyon kaynağı sadece insandır.
 • Hastalığın aktarımı gıda, su v.b. sayesinde olur.
 • Hastalığın atılımı haftalar, aylar sürebilir.
 • Belirtisiz taşıyıcılık mümkündür.
 • Klasik kolera 19. yüzyılda başta hindistan olmak üzere birçok pandemiye sebep olur.
 • 1960’dan itibaren, daha az virülans tipi olan El Tor Tipi yayılır.
 • O139 antijenli bakteri ise Bangladeşte daha çok bulunur.
 • NAG vibrinonları;
  1. Salin çözeltilerde (optimal aralık 0,2-1,4 % )
  2. Sıcaklığın 10°C’den fazla olduğu ortamlar çoğalması için gereklidir, düşük sıcaklıklarda VBNC(„viable but non culturable“) durumunda olurlar.
  3. sıkça zooplanktonlar ile ilişkilendirilirer.
Facebook Yorumları