Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Akciğer toplardamarıdır. (bkz: vena) (bkz: pulmon-alis )

 • Çoğul hali Venae pulmonales‘dir.
 • Akciğerlerden kalbin sol kulakçığına oksijen bakımından zengin kanı taşıyan kan damarlarıdır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Anatomi

 • İnsanlarda ayrı ayrı sol atriyuma açılan genellikle dört pulmoner ven vardır:
  • Venae pulmonales dextrae (sağ pulmoner damarlar)
   • Vena pulmonalis dextra superior
   • Vena pulmonalis dextra inferior
  • Venae pulmonales sinistrae (sol pulmoner damarlar)
   • Vena pulmonalis sinistra superior
   • Vena pulmonalis sinistra inferior
 • Pulmoner damarlar, pulmoner alveollerin etrafındaki kılcal ağda başlar ve sonunda akciğerin her bir lobu için bir ana damar oluşturana kadar akciğer dokusunda daha büyük damarlar oluşturur – üçü sağ için ve ikisi sol akciğer için. Diğer vücut damarlarının aksine, venöz kapakçıkları yoktur.
 • Sağ akciğerin orta ve üst loblarının ana damarları genellikle bir damar oluşturmak üzere birleşir, böylece sonunda her akciğer, perikardiyumu delen ve sol kulakçığın üst ve arka kısmına açılan iki damar gönderir. Bazen sağ taraftaki üç damar da ayrı ayrı sol atriyuma açılır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Facebook Yorumları