Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Galen damarı olarak da adlandırılan vena cerebri magna derin serebral damarlara (venae profundae cerebri) aittir.

İçindekiler

Anatomi

Seyir

Venae bazales medyan düzlemde ortaya çıkar. Dört damar talamusun arka kutbunda korpus pinealenin hemen oksipitalinde birleşir. Bu şekilde oluşturulan damar, quadrigeminal sisterna boyunca splenium corporis callosi’nin arka sınırı boyunca arkaya ve hafifçe yukarıya doğru ilerler. Vena cerebri magna sonunda sinüs rektus ile inferior sinüs sagittalis’in birleştiği yere akar. Diğer şeylerin yanı sıra, örneğin bazal ganglionlardan ve diensefalondan ve ayrıca beyin sapının bölümlerinden olmak üzere serebrumun içinden kan toplar.

Önemli kolları şunlardır:

  • Vena parietooccipitalis interna (doğrudan veya Vena cerebri interna yoluyla)
  • Vena thalamostriata superior (Vena cerebri interna yoluyla)
  • Vena choroidea (Vena cerebri interna yoluyla)
  • Vena posterior corporis callosi

Klinik

Epifiz tümörleri Vena cerebri magnanın sıkışmasına neden olabilir. Derin koroid arterleri ile vena cerebri magna’nın embriyonik bir öncüsü olan vena prosencephalica medialis arasındaki bağlantılar vena Galeni malformasyonları olarak adlandırılır.

Facebook Yorumları