Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinoim: Brakiosefalik ven,  brachiocephalic veins ( innominate veins).

Koldan gelen toplardamar (vena subklavya)’ın baştan gelen toplardamarın (Vena yugularis kommunis) ile birleşmesiyle oluşan toplardamardır. Sağ ve sol Brakiosefalik venler birleşerek vena kava superiorı oluştururlar. (Bkz; Vena) (Bkz; braki-o-sefalika)

Anatomi

Vena brachiocephalica dextra

  • Daha kısa, yaklaşık 2,5 cm uzunluğunda, sağ brakiyosefalik ven, sağ sternoklaviküler eklemde başlar ve ilk kostal kıkırdağın alt kenarı seviyesinde – sağ sternal sınırın yakınında sol brakiosefalik venle buluşur. Burada her iki damar da üstün vena kavayı oluşturmak için birleşir.
  • Damarın sağında, damar ile pulmoner apeks arasında uzanan frenik sinir ve plevra bulunur. Sağ brakiyosefalik ven, sağ vertebral veni, inferior tiroid veni ve internal torasik veni alır.

Vena brachiocephalica sinistra

  • Daha uzun, yaklaşık 6 cm uzunluğundaki sol brakiyosefalik ven, sol sternoklaviküler eklemde başlar ve birinci kostal kıkırdak seviyesinde sağ brakiyosefalik ven ile birleşimine doğru sağa eğik olarak manubrium sterninin arkasından uzanır. Manubrium sterni’den sternohyoid kas ve sternothyroideus kası ile ayrılır. Ventral olarak, büyük aort dallarını ve vagus sinirini geçer.
  • Sol brakiyosefalik ven sol vertebral veni, iç meme veni, inferior tiroid veni ve sol en yüksek interkostal veni alır.

İşlev

Brakiyosefalik ven, üst ekstremite ve baş ve boyun bölgesinin oksijensiz kanını sağ kalbe taşır.

Facebook Yorumları