Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

1896, Latince vas “kap, damar” (bkz. vas) + dilatasyon sözcüklerinin birleşmesinden oluşan vaso- sözcüğünden—> vasopressor

Vazodilatasyon, kan damarlarının “genişlemesi” veya “genişlemesi” (dilatasyon), yani lümenlerinin genişlemesidir.

Vazodilatasyonun tersi vazokonstriksiyondur.

Fizyoloji

Vazodilatasyon, damarın kesit alanında ve dolayısıyla damarın etkilenen bölümünün arkasındaki kan akışında artışa yol açan fizyolojik bir reaksiyondur. Vasküler düz kasın gevşemesi ile tetiklenir. Bu, otonom sinir sisteminin visseromotor liflerinden kaynaklanır. Buna ek olarak, bradikinin, asetilkolin ve endotelin gibi çeşitli lokal olarak üretilen aracılar, endotelyal reseptörlerinin (B2, M3 veya ET-B reseptörü) uyarılması yoluyla nitrik oksit (NO) ve prostasiklin oluşumunun artmasına neden olur ve bu da vasküler dilatasyona neden olur.

İskemiden sonra vazodilatasyonun derecesi büyük ölçüde kan damarında meydana gelen kesme kuvvetlerine bağlıdır.

Facebook Yorumları