Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Su çiçeği virüsü, zona virüsü, İnsan Herpes Virüsü tip 3 (HHV-3), Varisella-zoster virüsü, Varicella zoster virus, varicella-zoster virus (VZV),  Varizella-Zoster-Virus (VZV),  Humanes Herpes-Virus-3 (HHV-3)

 • Herpesviridae ailesine ait, Varicellovirus’ü cinsine ait virüs türüdür.
 • İnsan ve omurgalıların patojeni olan 8 herpes virüsünden biridir.
 • Çok bulaşıcıdır. Hava yoluyla veya virüs içeren herhangi bir varlığa temas ile bulaşabilir.
 • Kuluçka süresi: 10-23 gündür.
 • Primer enfeksiyonunda suçiçeği görülür.
 • Virüs beyin ve omurilik gangliyonlarında gizlenir, tekrar endojen olarak aktif olduğunda Herpes zoster(zona)’ya sebep olur.(sekunder enfeksiyon)
 • Teşhis: PCR , primer enfeksiyonda seroloji (IgG, IgM) ile tespit edilebilir.
Sebep olduğu Hastalıklar;
 • Klinik olarak çoğu zaman belirgin olmayan, fakat radyolojik görüntüleme veya pcr analizi ile hastalıklar tespit edilebilir. Herhangi bir kuşkuda asiklovir verilmelidir.
  1. Suçiçeğinden sonra ataksi
  2. aseptik Menenjit
  3. Ensefalit
  4. Myelitis
  5. Beyin siniri bozukluğu (Ör: yüz felci)
  6. Zoster sine herpete (ZSH)

Aşı
 • Yıllardır canlı aşısı bulunmaktadır ve bu aşı hastalığın şiddetli formlarını %95 oranda engellemektedir.
 • Hastalığı ise %70-90 oranda engeller.
 • Aşının amacı yüksek ölüm oranını azaltmak, virüsün yarattığı diğer komplikasyonları azaltmak, hastaneye giden birey sayısını azaltarak dolaylı yoldan masrafları azaltarak ülke ekonomisini kalkındırmaktır.
 • “Herd effect” ile risk grubunda olan bireyleri korur.
Facebook Yorumları