Tahmini okuma süresi: 2 dakika

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

  • Epiglottisin çukuru manasına gelir. Plica glossoepiglottica mediana her iki yanında, epiglottis ile dil kökü arasında kalan çukurluk. (bkz: vallecula) (bkz: epiglottica)
  • Yanal olarxak plica glossoepiglottica lateralis ve medialde plica glossoepiglottica mediana ile sınırlanır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Arka planı

İki vale, diğer şeylerin yanı sıra, yutma refleksini önlemek için tükürüğün geçici olarak emilmesine hizmet eder. Entübasyon için önemli bir anatomik kılavuzdur.

Vallekulayı hangi sinir innerve eder?

glossofaringeal sinir

Vallekula dokuzuncu kraniyal sinirden (CN IX) veya glossofaringeal sinirden sinir beslemesi alır. Vagus siniri (CN X) larinksin diğer kısımlarını innerve eder.

Klinik

Valleküler kist nedir?

Valleküler kistler minör tükürük bezlerinin iyi huylu retansiyon kistleridir. En sık görüldükleri yer epiglotun lingual yüzeyidir. Boyutları büyüdüğünde epiglotu bozarlar ve sonunda vallekülü doldururlar. Laringeal girişin tıkanarak ciddi solunum sıkıntısına yol açması alışılmadık bir durumdur.

Valleküler kistlere ne sebep olur?

Valleküler kistler tipik olarak doğumda etkilenen bebeklerin dil tabanında bulunur. Bazıları kistin küçük bir tükürük bezinin tıkanması nedeniyle geliştiğine inanırken, diğerleri kistin tiroglossal kanal kistinin bir varyantı olduğuna inanmaktadır.

Valleküler kistin komplikasyonları nelerdir?

Valleküler kistleri olan çocuklar tipik olarak beslenme güçlüğü, gelişememe, inspiratuar stridor ve laringomalazi ile başvururlar. Tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit eden hava yolu tıkanıklığına yol açabileceğinden erken tanı gereklidir.

Valleküler kistler kanserli olabilir mi?

Valleküler kistlerin patolojisi genellikle iyi huyludur ve kanser açısından acil bir tehlike oluşturmaz.

C10.0: Malign neoplazm: Epiglotik vallekula

Facebook Yorumları