Tahmini okuma süresi: 2 dakika

İki milyon geceden fazla uyku ve kan basıncı verilerinin incelendiği bir çalışmada, uyku zamanlaması ve süresindeki düzensizliklerin hipertansiyon riskinde artışla ilişkili olduğu bulunmuştur.

Sonuçlar, yüksek uyku süresi düzensizliğinin hipertansiyon riskinde %9 ila %15’lik bir artışla ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, uyku orta noktası düzensizliğinde 38 dakikalık bir artış %11’lik bir risk artışıyla ve uyku başlangıç zamanı düzensizliğinde 31 dakikalık bir artış %29’luk bir hipertansiyon riski artışıyla ilişkilendirilmiştir.

Uyku sağlığı alanında doktora yapmış olan ve Flinders Üniversitesi Adelaide Uyku Sağlığı Enstitüsü’nde (AISH) uyku sağlığı araştırma görevlisi olarak çalışan başyazar Hannah Scott, “Her biri ortalama altı aylık bir süre boyunca insanların evlerinde uyku süresi ve zamanlamasının noninvaziv olarak gece boyunca izlenmesine yönelik bu yeni yaklaşım, düzenli bir uyku rutinine sahip olmanın ve yeterince uyumanın sağlığınız, bu durumda kalp sağlığınız için ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi” dedi. “Bu yeni veriler, uykunun onarıcı faydalarına yeni bir ışık tutmakta ve 24 saat yaşayan modern toplumumuzda vardiyalı çalışanların önemli bir kısmı için potansiyel endişeleri gündeme getirmektedir.”

Araştırmacılar, yaşları 18 ila 90 arasında değişen 12.300 katılımcıdan dokuz ay boyunca toplanan verileri analiz etti. Ölçümler bir yatak altı uyku cihazı ve taşınabilir bir kan basıncı monitörü ile kaydedilmiştir. Uyku süresi düzenliliği, cihaz tarafından değerlendirilen toplam uyku süresi aracılığıyla standart sapma olarak değerlendirildi. Uyku zamanlaması düzenliliği, uyku başlangıç zamanı ve uyku orta noktasındaki standart sapma olarak değerlendirilmiştir. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi ve ortalama toplam uyku süresini kontrol eden lojistik regresyonlar, 2.499 katılımcıda bulunan uyku düzenliliği ve hipertansiyon arasındaki potansiyel ilişkileri araştırmak için yapılmıştır.

Düzensiz uyku zamanlaması ve süresinin kalp sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkisine ilişkin bu yeni bilgiler, optimal sağlık ve esenlik için vücut saatini senkronize etmenin ve yeterli uyku fırsatına öncelik vermenin önemini daha da vurgulamaktadır.” Danny Eckert, kıdemli yazar

Danny Eckert uyku ve solunum fizyolojisi alanında doktora sahibidir ve AISH’de profesör ve direktör olarak görev yapmaktadır.

Araştırmacılar, uyku ve kalp sağlığına ilişkin önceki çalışmaların örneklem büyüklüğü açısından sınırlı olduğunu ve kısa bir süreyle sınırlı kaldığını belirtmiştir. Mevcut çalışma, uyku düzenliliği ve hipertansiyon arasındaki ilişkileri birkaç ay boyunca büyük, küresel bir örneklemde araştırdı.

Bu, finanse edilmeyen ve araştırmacı tarafından başlatılan bir çalışmadır. Kimliksizleştirilmiş veriler, kısıtlamasız araştırmacı liderliğindeki analiz için Withings tarafından sağlanmıştır. Ortak yazarlardan biri Withings’te danışman olarak görev yapmaktadır.

Dergi referansı:

Scott, H., et al. (2022) Sleep Irregularity Is Associated with Increased Risk of Hypertension: Data From Over Two Million Nights. Sleep. doi.org/10.1093/sleep/zsac079.202.

Facebook Yorumları