Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Üst kol çevresi, özellikle çocuklarda ve yaşlı yetişkinlerde beslenme durumunu, kas kütlesini ve yağ depolarını değerlendirmek için klinik ve araştırma ortamlarında kullanılan yaygın bir antropometrik ölçümdür.

Ortalama yetişkin kol çevresi cinsiyet, genel vücut yapısı ve etnik köken gibi faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Yetişkinler için sağlıklı bir aralık kadınlar için yaklaşık 25-35 santimetre (veya kabaca 10-14 inç) ve erkekler için 30-40 santimetre (veya yaklaşık 12-16 inç) olabilir. Bu aralıklar yukarıda listelenen faktörlere göre farklılık gösterebilir ve ayrıca insanlar yaşlandıkça veya yaşam tarzlarını değiştirdikçe değişebilir.

Diğer antropometrik ölçümlerde olduğu gibi kol çevresinin de bireyin genel sağlık durumu bağlamında yorumlanması gerektiğini unutmamak önemlidir. Örneğin, daha yüksek bir kol çevresi bir sporcuda daha yüksek kas kütlesine işaret edebilir, ancak aynı zamanda hareketsiz bir bireyde aşırı yağa da işaret edebilir. Benzer şekilde, daha küçük bir kol çevresi minyon bir birey için tamamen normal olabilir, ancak diğerlerinde kas kaybı veya yetersiz beslenmeye işaret edebilir.

En doğru ve kişiselleştirilmiş tavsiye için bireyler bir sağlık uzmanına danışmalıdır.

Çocukların beslenme durumunu değerlendirmek için kullanılan yaygın antropometrik ölçümlerden biri üst kol çevresidir (ÜKÇ). ÜAK, beş yaşın altındaki çocuklarda akut malnütrisyon veya israfın varlığını gösterebilen basit ve ucuz bir yöntemdir. ÜAK ayrıca çocukların zaman içindeki büyüme ve gelişmelerini izlemek için de kullanılabilir.

Bununla birlikte, farklı popülasyonlar ve yaş grupları arasında ÜAK için standartlaştırılmış referans değerler bulunmamaktadır. Bu durum, İAK ölçümlerinin yorumlanmasında ve sınıflandırılmasında tutarsızlıklara ve hatalara yol açabilir. Bu nedenle, ÜAK için karşılaştırma ve analiz için kullanılabilecek güvenilir ve temsili referans değerlerin oluşturulması önemlidir.

Bu blog yazısında, Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki 10 ülkeden 10.000 sağlıklı çocuktan oluşan bir örneklem için cinsiyet ve yaşa göre ilk ortalama UAC ölçüm değerlerini sunuyoruz. Bu değerler, doğumdan beş yaşına kadar olan çocuklar için yeni uluslararası büyüme standartları geliştirmeyi amaçlayan Çok Merkezli Büyüme Referans Çalışması’nın (MGRS) bir parçası olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından toplanan verilere dayanmaktadır.

Aşağıdaki tablo, 10.000 çocuktan oluşan örneklem için cinsiyet ve yaşa göre ilk ortalama UAC ölçüm değerlerini göstermektedir. Değerler santimetre (cm) cinsinden ifade edilmiş ve bir ondalık basamağa yuvarlanmıştır. Her bir değerin standart sapması (SD) da parantez içinde verilmiştir.

Yaş (ay)Erkek ortalama UAC (cm)Kız ortalama UAC (cm)
010.2 (0.8)10.1 (0.7)
111.1 (0.9)11.0 (0.8)
212.0 (1.0)11.9 (0.9)
312.8 (1.1)12.7 (1.0)
413.5 (1.2)13.4 (1.1)
514.2 (1.3)14.1 (1.2)
614.8 (1.4)14.7 (1.3)
715.4 (1.5)15.3 (1.4)
815.9 (1.6)15.8 (1.5)
916.4 (1.7)16.3 (1.6)
1016.9 (1.8)16.8 (1.7)
1117.3 (1.9)17.2 (1.8)
1217.7 (2.0)17.6 (1.9)

Cinsiyet ve yaşa göre ÜAK ölçümünün ilk ortalama değerleri, hem erkek hem de kız çocuklar için yaşla birlikte tutarlı bir artış modeli göstermekte ve yaşamın ilk yılında çocukların normal büyüme ve gelişimini yansıtmaktadır.

Bu değerler, beş yaşın altındaki çocuklarda ÜAK ölçümü ve yorumlaması gereken sağlık uzmanları ve araştırmacılar için faydalı bir referans olabilir.

Ancak, bu değerlerin çocuklarda yetersiz beslenme veya israfın teşhisi veya sınıflandırılması için kesme noktaları veya eşikler olarak kullanılması amaçlanmamıştır.

ÜAK ölçümünün doğruluğunu ve geçerliliğini etkileyebilecek ölçüm tekniği, kullanılan ekipmanın türü ve kalitesi, ekipmanın kalibrasyonu ve bakımı, ölçüm yapanların eğitimi ve gözetimi ve çocukların vücut şekillerinin ve boyutlarının değişkenliği ve çeşitliliği gibi çeşitli faktörler vardır.

Bu nedenle, ÜAK ölçümü için standartlaştırılmış protokollerin ve kılavuzların takip edilmesi ve süreç boyunca kalite kontrol ve kalite güvencesinin sağlanması çok önemlidir.

Bu blog yazısının, dünyanın farklı bölgelerinden sağlıklı çocuklardan oluşan bir örneklem için cinsiyete ve yaşa göre ilk ortalama UAC ölçüm değerleri hakkında size bazı yararlı bilgiler sağladığını umuyoruz.

Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen info@who.int adresinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Facebook Yorumları