Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: urina, urica.

Latincede idrar anlamına gelen bu sözcük, Ana Hint-Avrupa dilindeki weh₁r-(“su, sıvı, süt”) sözcüğünden türemiştir. Eski Fransızcadaki orine kelimesi de burdan türemiştir.

Facebook Yorumları