Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

İdrar yolundaki taşı operasyonla almak için yapılan kesilim. (bkz: Üreter-o-lit-o-tomi )

  • Üreterolitotomi, üreter taşının cerrahi olarak çıkarılmasıdır.
  • Genellikle ekstrakorporeal şok dalgası litotripsi veya üreteroskopik litotripsi gibi diğer yöntemler başarılı olmadığında veya mümkün olmadığında kullanılan invaziv bir prosedürdür.
  • Üreterolitotomi, taşın yerine ve boyutuna bağlı olarak çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir.
  • En yaygın yöntemler, deri yoluyla böbreğe ve üretere erişimin sağlandığı perkütan nefroüreterolitotomi ve alt karın bölgesine bir kesi yapılarak taşın endoskopla çıkarıldığı endoskopik retroperitoneal üreterolitotomidir.
  • Her iki yöntem de genel anestezi ve birkaç gün hastanede kalmayı gerektirir.
  • Komplikasyon oranı nispeten düşüktür, ancak kanama, enfeksiyon veya üreterde yaralanma meydana gelebilir.

Facebook Yorumları