ūnus

Tahmini okuma süresi: 1 dakika

Sinonim: uni-, I.

Ana Helenik dilindeki oinos kelimesinden türeyen Eski Latincedeki oinos kelimesinden türemiştir. Oinos kelimesinin asıl kökü Ana Hint-Avrupa dilindeki óynos ‎(“bir, yalnız) kelimesidir. Bu kelimeden türeyen diğer kelimeler ise;

  1. Antik Yunancadaki οἶος ‎(oîos),
  2. Sanskritçedeki एक ‎(éka),
  3. Eski kilise slav dilindeki ѥдинъ ‎(jedinŭ),
  4. Eski ingilizcedeki ān (İngilizcedeki one ve an).

Latincedeki anlamları:

  • bir rakamıdır (1).
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.