Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Sinonim: Eustachian tube, auditory tube, pharyngotympanic tube.

Latincede; Tuba pharyngotympanica

Halk arasında Östaki borusu denir.

 • Nazofarenksi orta kulağa bağlayan bir tüptür. (Bkz; Tuba) (Bkz; auditiva)  (Bkz; pharyng-o-tympanica)
 • Orta kulağın bir parçasıdır.
 • Yetişkin insanlarda Östaki borusu yaklaşık 35 mm (1,4 inç) uzunluğunda ve 3 mm (0,12 inç) çapındadır.
 • On altıncı yüzyıl İtalyan anatomisti Bartolomeo Eustachi’nin adını almıştır.
  Eustachius, Bartelommeo (1524–1574)

Anatomi

Östaki borusu iki bölümden oluşur:

 • Kemik kısmı: Timpanik boşluğa bakan kısım 1/3; Pars ossea .
 • Kıkırdaklı kısım: nazofarenkse bakan olanlar 2/3, Pars cartilaginea.

Kemikli kısmın kıkırdaklı kısma dönüştüğü noktada fizyolojik bir daralma olur; Isthmus tubae auditivae.

 • Die Öffnung der Tuba auditiva’nın açıklığının nazofarenkse olan kısmı pharyngeal Tubenostium veya Ostium pharyngeum tubae auditivae.
 • Orta kulağa açılan kısım ise tympanal Tubenostium veya Ostium tympanicum tubae auditivae.
 • Nazofarenks içindeki ağız, mukoza zarının iki küçük şişmesiyle işaretlenir:
  • Boru ağzının üstü; Torus tubarius
  • Boru ağzının altı; Torus levatorius 

Embriyoloji

Tuba auditiva, 1. faringeal cebinde bir çıkıntı olan tubotimpanik girintinin proksimal kısmından gelişir.

Histoloji

 • Östaki borusu, kemiksi kısmında tek katmanlı, kıkırdaksı kısmında çok katmanlı olan siliyer epitel ile kaplıdır.
 • Östaki borusu kıkırdaklı kısmı, tüp kıkırdağı olarak adlandırılan elastik kıkırdaktan oluşur.

İşlev

 • Östaki borusu, orta kulak ve nazofarenks arasında basınç eşitlemesini sağlar, bu olmadan değişen hava basıncıyla (farklı yüksekliklerde) işitme mümkün olmaz.
 • Ayrıca orta kulakta toplanan sıvıyı boşaltmaya yarar. Tıkanması ile timpani efüzyonu meydana gelir.

Fizyoloji

 • Normal durumda, östaki borusukapalıdır, bu da nazofarenks kaynaklı yükselen enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Sadece belirli sesleri duymaya çalışırken, esnerken ve konuşurken açılır.
 • Pasif oklüzyona peritubar vasküler pleksus ve Ostmann yağ vücudu neden olur.
 • Başka bir kapanma sebebi tüp kıkırdağıdır (Cartilago tubae auditivae), Gerginliği boruyu bir yay mekanizmasıyla sıkıştırır. Bir kanca şeklindedir ve 2 bölümden oluşur:
  • Lamina lateralis cartilaginis tubae auditivae (ince son)
  • Lamina medialis cartilaginis tubae auditivae (geniş son)
 • Tüpün açılması 3 kas tarafından kontrol edilir:
  • Musculus tensor veli palatini: Kıkırdağın ince ucuna bağlanır ve kıkırdağın iç gerginliğine karşı koyar.
  • Musculus levator veli palatini: Tüp kıkırdağının altında başlar ve yukarı iter.
  • Musculus salpingopharyngeus: Medial kalın tüp kıkırdağına bağlanır ve levator veli palatini kasının tüpü çok yukarı itmesini önler ve farenksin yan duvarına yayılır.

Klinik

 • Östaki borusu, bir tüp fonksiyon testi yardımıyla klinik olarak incelenir.
 • Östaki borusunun tıkanıklığı, tüp catarrh olarak adlandırılır. Kapanma kabiliyetinin eksikliği, tuba aperta, otofoni ile fark edilir. Diğer tıkanma sebepleri arasından en sık karşılaşılanları;
  • Üst solunum yollarının akut enfeksiyonları
  • Alerji
  • Hipertrofik adenoidler
Facebook Yorumları