Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Abdominal aorttan (aort abdominalis) çıkan üç arterin ortak başlangıç ​​bölümünü temsil eder. Karın boşluğu kökü (Bkz: truncus) (Bkz: coeliacus)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Dalları

Yaklaşık 12. torasik vertebra seviyesinde başlar ve üç artere ayrılır.

 1. Arteria splenica
  1. Arteria pancreatica dorsalis (pankreasa)
  2. Arteriae gastricae breves (mideye)
  3. Arteria gastrica posterior (midenin arka duvarına)
  4. Arteria gastroomentalis sinistra (mideye ve büyük omentuma)
  5. Rami splenici (dalağa)
 2. Arteria gastrica sinistra
  1. Rami oesophagei (yemek borusuna)
  2. Rami gastricae (mideye)
 3. Arteria hepatica communis
  1. Arteria hepatica propria (karaciğere)
   1. Arteria gastrica dextra (mideye)
   2. Arteria cystica (safra kesesine)
  2. Arteria gastroduodenalis (mideye ve onikiparmak bağırsağına)

Kesin tahsis modeli, bireysel farklılıklara tabidir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Facebook Yorumları