Troponin, kas kasılmasında kritik bir rol oynayan ve özellikle kalbin işleyişinde çok önemli olan karmaşık bir proteindir. Sadece fizyolojide önemli bir oyuncu olmakla kalmıyor, aynı zamanda klinik ortamda, özellikle kalp krizlerinin teşhisinde de önemi giderek artıyor.

Troponin Kompleksi

Troponin, Troponin Kompleksi olarak bilinen ve üç alt birimden oluşan daha büyük bir topluluğun parçasıdır: Troponin T, Troponin I ve Troponin C. Bu alt birimlerin her biri kas kasılması ve gevşemesinde ayrı bir rol oynar.

Troponin-Tropomiyozin Kompleksi
Troponin’in hayati bir işlevi, kas kasılmasında rol oynayan başka bir protein olan tropomiyozine bağlanma yeteneğidir. Bu bağlanma troponin-tropomiyozin kompleksini oluşturur. Bu etkileşim, kasılma ve gevşeme sırasında kas liflerinin yapısal bütünlüğü için gereklidir.

Hareket mekanizması
Troponin-tropomiyozin kompleksi, başka bir protein olan aktin’in kas kasılması için en uygun pozisyonu bulmasına yardımcı olur. Troponin’in geri kalan kısmı çizgili kasların verimli bir şekilde kasılmasını sağlayarak kalp kaslarının ve iskelet kaslarının sağlıklı çalışması için gerekli kılar.

Teşhis Uygunluğu

Troponin seviyeleri kalp krizi teşhisinde önemli bir parametredir. Normatif değeri 0,1 ng/ml’den azdır. Yüksek düzeyde troponin, genellikle miyokard enfarktüsü gibi durumlardan kaynaklanabilecek kalp kası hücrelerinin ölümünü gösteren bir kırmızı bayraktır.

Patolojik Önemi

Troponin T seviyelerindeki patolojik yükselmeler genellikle kalp hasarını gösterir. Yüksek Troponin T seviyeleri, miyokard enfarktüsünün ötesinde aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli durumlarda ortaya çıkabilir:

 • Kalp Yetmezliği: Kronik veya akut kalp yetmezliği, Troponin T düzeylerinin yükselmesine neden olabilir.
 • Böbrek Hastalığı: Böbrek fonksiyon bozukluğu kan dolaşımında Troponin T birikmesine neden olabilir.
 • Pulmoner Emboli: Kalpteki gerginlik, Troponin T seviyelerinin yükselmesine neden olabilir.
 • Sepsis: Bazı durumlarda sistemik enfeksiyon, Troponin T düzeylerinin yükselmesine neden olabilir.
 • Rabdomiyoliz: Daha az yaygın olmasına rağmen, rabdomiyoliz gibi durumlarda kas yıkımı da Troponin T’yi yükseltebilir.

Cinsiyet ve Yaş Farklılıkları
Troponin T düzeyleri cinsiyetler arasında ve farklı yaş grupları arasında değişiklik gösterebilir. Tipik olarak yaşlı bireyler ve erkekler biraz daha yüksek başlangıç seviyelerine sahip olabilir; ancak normatif aralığın ötesindeki herhangi bir yükselme genellikle patolojik olarak kabul edilir.

Tarih

Troponin T, kalbin kas liflerinde bulunan bir proteindir. Kas kasılmasını düzenleyen bir kompleks olan troponini oluşturan üç proteinden biridir. Troponin T, kalp kası hasar gördüğünde kan dolaşımına salınır.

Troponin T’nin keşfi, Japon biyokimyacı Setsuro Ebashi’nin troponin kompleksini ilk izole ettiği ve karakterize ettiği 1960’lara kadar izlenebilir. Ebashi’nin çalışması, troponin’in kas kasılması için gerekli olduğunu ve kas liflerinin kalsiyum duyarlılığının düzenlenmesinde önemli bir rol oynadığını gösterdi.

1970’li ve 1980’li yıllarda bilim insanları kandaki troponin T’yi ölçmek için testler geliştirmeye başladı. Bu testler başlangıçta araştırma ortamlarında kullanıldı, ancak sonunda klinik kullanıma uyarlandılar.

İlk troponin T testi, 1999 yılında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandı. Bu test, kalp krizini başlangıcından sonraki birkaç saat içinde doğru bir şekilde teşhis etmek için kullanılabilecek ilk test olduğundan önemli bir atılımdı. belirtilerin.

İlk troponin T testinin onaylanmasından bu yana troponin T testinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Modern troponin T testleri, önceki testlere göre çok daha duyarlı ve spesifiktir ve kandaki küçük miktarlardaki troponin T’yi bile tespit etmek için kullanılabilir.

1960’lar: Japon biyokimyacı Setsuro Ebashi troponin kompleksini izole etti ve karakterize etti.
1970’ler ve 1980’ler: Bilim adamları kandaki troponin T’yi ölçmek için testler geliştirdiler.
1999: İlk troponin T testi ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandı.
2000’ler ve 2010’lar: Troponin T testinde önemli ilerlemeler kaydedildi ve bu da testi daha hassas ve spesifik hale getirdi.
Bugün: Troponin T testi, kalp hastalığının teşhisi ve tedavisinde en yaygın kullanılan testlerden biridir.

Kaynak:

 1. Katus, H. A., Remppis, A., Neumann, F. J., Scheffold, T., Diederich, K. W., Vinar, G., … & Kuebler, W. (1991). Diagnostic efficiency of troponin T measurements in acute myocardial infarction. Circulation, 83(3), 902-912.
 2. Jaffe, A. S., & Katus, H. A. (2011). Novel biochemical markers for the diagnosis of acute myocardial infarction: the role of troponin. Cardiology Clinics, 9(3), 387-399.
 3. Wu, A. H., Feng, Y. J., Moore, R., Apple, F. S., McPherson, P. H., Buechler, K. F., … & Katus, H. (1998). Characterization of cardiac troponin subunit release into serum after acute myocardial infarction and comparison of assays for troponin T and I. Clinical Chemistry, 44(6), 1198-1208.
 4. Morrow, D. A., Cannon, C. P., Jesse, R. L., Newby, L. K., Ravkilde, J., Storrow, A. B., … & Christenson, R. H. (2007). National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines: Clinical Characteristics and Utilization of Biochemical Markers in Acute Coronary Syndromes. Circulation, 115(13), e356-e375.
 5. Thygesen, K., Alpert, J. S., Jaffe, A. S., Simoons, M. L., Chaitman, B. R., & White, H. D. (2012). Third universal definition of myocardial infarction. Journal of the American College of Cardiology, 60(16), 1581-1598.
 6. Saunders, J. T., Nambi, V., de Lemos, J. A., Chambless, L. E., Virani, S. S., Boerwinkle, E., … & Ballantyne, C. M. (2011). Cardiac troponin T measured by a highly sensitive assay predicts coronary heart disease, heart failure, and mortality in the Atherosclerosis Risk in Communities Study. Circulation, 123(13), 1367-1376.
%d