Trombosit

Sinonim: Kan pulcuklarıPlatelets, Thrombocyte, Thrombozyt, Blutplättchen.

 • Thrombositler 1-4 mikron çapında yuvarlak veya oral disklerdir. Yarı ömrü 8-10 gündür. (bkz: Tromb-o-sit)

  Thrombosit (yeşil)
 • Kemik iliğindeki Megakaryosit’ler tarafından oluşturulurlar.
 • Çekirdekleri yoktur ve çoğalmazlar, buna karşın hücrenin birçok fonksiyonel karakteristik özelliğini taşırlar.
 • Dolaşımdaki ömürleri yaklaşık 10 gündür.(patolojik faktörlere göre değişir.)
 • Sitoplazmalarında çeşitli aktif faktörler vardır;
 1. Damar endotel hücrelerinin, damar düz kas hücrelerinin ve fibroblastların çoğalma ve büyümelerini ve böylece hasarlı damar duvarlarının tamiri için gerekli hücresel büyümeyi sağlayan Büyüme faktörü(Growth factor) bulunur.
 2. Faktör XIII,
 3. Lokal hormonlar olan birçok damarsal ve diğer lokal doku reaksiyonlarını sağlayan prostaglandinleri sentezleyen enzim sistemleri,
 4. Mitokondrileri, ATP ve ADP oluşturabilen enzim sistemleri,
 5. Çeşitli enzimleri sentezleyen ve çok miktarda kalsiyum depolayan endoplazmik retikulum ve golgi aparatın kalıntıları,
 6. Thrombositlerin kasılmasını sağlayan ve kas hücrelerindekine benzeyen aktin ve miyozin molekülleri ile diğer bir kontraktil protein olan Thrombostenin,
 7. Trombositlerin yüzeyindeki glikoprotein endotele yapışmasını önler, damar çeperlerinin hasarlanan alanlarındaki kollajene yapışmasını sağlar.Aynı zamanda yüzeyinde fosfolipid bulunur.
 8. Trombositlerin yarasından fazlası dalakta sıkı trabeküler ağ yapısından geçmesi sırasında makrofajlar tarafından tutularak kandan uzaklaştırılır.
  Trombosit
  İnaktif- aktif trombosit
  Thrombositi aktive edenler;
         Thrombositi inhibe edenler;

Klinik

 • Normal değeri; 150–400 × 109 tane/ litre kandır ya da 1 milimetre küp kanda 150.000-400.000 arasıdır.
  1. Eğer kanda daha az Kan pulcuğu bulunursa bu duruma Trombositopeni (Sin: Thrombocytopenia, Thromb-o-zyt-o-peni) denir.
  2. Eğer kanda daha fazla Kan pulcuğu bulunursa bu duruma Trombositoz (Sin: Thrombocytosis, Thromb-o-zyt-o-ose) denir.
 • Kan damarlarının kan pıhtısı ile tıkanması durumuna Tromboz (Sin: Thrombosis, thrombose) denir. Eğer toplardamar tıkanmışsa Flebotromboz (Sin: Phleb-o-thromb-osis, Phleb-o-thromb-ose) denir. Tıkanıklığa takiben yangı oluşmasına Tromboflebit (Sin: Thrombophlebitis) denir.

  Kaynak: https://halbtagsblog.files.wordpress.com/2016/05/thrombosis.jpg

  Kaynak: http://jamanetwork.com/data/Journals/JAMA/20323/jpg0406f1.jpeg
 • Kan pıhtısı yüzünden tıkanmış damarlarda ilaçla pıhtıyı çözmeye Tromboliz (Sin: Thrombolysis, Thrombolyse) denir. Pıhtının operasyonla alınmasına ise Trombektomi (Sin: Thrombectomy, Thrombektomie) denir.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.