Ticari isimler: Vastarel®

“Trimetazidin” Kimyasal yapısından türetilen sistematik bir kimyasal isimdir.

Trimetazidin, yağ asidi metabolizmasının inhibisyonu yoluyla miyokardiyal glukoz kullanımını artıran anti-iskemik (anti-anjinal) bir metabolik ajandır. Bu etki mekanizması diğer antianjinal ilaçlardan farklıdır.

1960’larda tanıtıldı ve anjina pektoris ve kulak çınlamasını tedavi etmek için kullanıldı. Kalpteki metabolik süreçleri iyileştirerek kalp kasının oksijenin azaldığı koşullar altında çalışmasına izin vererek çalışır.

Trimetazidin tipik olarak anjina pektoris için uzun süreli tedavinin bir parçası olarak reçete edilir. Anjina atağının akut semptomlarını azaltmaz ancak bunların önlenmesine yardımcı olur. İlaç, diğer antianjinal ilaçları tolere edemeyen veya bu diğer tedavilerin kontrendike olduğu kişiler için özellikle yararlı olabilir.

Hareket mekanizması:

İlaç, kalbin enerji substratı tercihini yağ asitlerinden glikoza kaydırarak etki gösteriyor. Daha basit bir ifadeyle, kalp enerji için yağları değil glikozu (şekeri) yakar. Bu metabolik değişim iskemik koşullar altında (kan akışının azalması) daha verimli olabilir.

Yan etkiler:

Tüm ilaçlar gibi Trimetazidinin de yan etkileri olabilir, ancak bunlar herkeste görülmeyebilir. Yaygın görülen yan etkilerden bazıları baş dönmesi, baş ağrısı, karın ağrısı ve ishaldir. Hastaların olası yan etkiler konusunda sağlık uzmanlarına danışmaları ve yeni bir ilaca başladıktan sonra sağlıklarındaki değişiklikleri takip etmeleri her zaman önemlidir.

Kaynak

  1. Kantor, P. F., Lucien, A., Kozak, R., & Lopaschuk, G. D. (2000). The antianginal drug trimetazidine shifts cardiac energy metabolism from fatty acid oxidation to glucose oxidation by inhibiting mitochondrial long-chain 3-ketoacyl coenzyme A thiolase. Circulation Research, 86(5), 580-588.
  2. Sellier, P., & Broustet, J. P. (1995). Assessment of anti-ischemic and antianginal effect at trough plasma concentration and safety of trimetazidine MR 35 mg in patients with stable angina pectoris: a multicenter, double-blind, placebo-controlled study. American Journal of Cardiovascular Drugs, 70(3), 287-294.
%d