Trepanum

Yunanca’daki trypan ‘delmek’ fiilinden türemiş olan trypanon‘dan“bir delici, bir burgu, bir halıcı aleti, bir cerrah aleti” türemiştir.

Facebook Yorumları