Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Transhümanizm, hem zihinsel hem de fiziksel olarak insanlık durumunu iyileştirmek için teknolojinin kullanılmasını destekleyen entelektüel ve kültürel bir harekettir. Transhümanizmin temel önermesi, insanların sonunda kendilerini “insan sonrası” olarak kabul edilebilecek kadar doğal koşullardan çok genişleyen yeteneklerle farklı varlıklara dönüştürebilecekleridir.

Kökenler ve Tarih:

“Transhümanizm” terimi ilk olarak biyolog Julian Huxley tarafından 1957’de “Transhümanizm” adlı makalesinde kullanıldı. Transhümanizmi “insan olarak kalan, ancak insan doğası için ve onun için yeni olasılıkları fark ederek kendini aşan insan” olarak tanımladı.

Bununla birlikte, felsefi temeller, Condorcet gibi düşünürlerin yaşam süresini uzatmak, sağlığı iyileştirmek ve yetenekleri geliştirmek için tıp biliminin kullanımı hakkında spekülasyon yaptığı Aydınlanma Çağı’na kadar izlenebilir.

Anahtar kavramlar:

Geliştirme: Transhümanistler, teknoloji aracılığıyla insan yeteneklerinin – entelektüel, fiziksel ve duygusal olarak – geliştirilmesini destekler.
Ömrü Uzatma: Transhümanizmin önemli bir kısmı, insan ömrünü uzatabilecek ve potansiyel olarak ölümsüzlüğe yol açabilecek teknolojilerin peşinde koşmayı içerir.
Morfolojik Özgürlük: Bireylerin estetik, işlevsel veya terapötik nedenlerle vücutlarını uygun gördükleri şekilde değiştirme hakkına sahip olduğu fikri.
İnsan Sonrası: Artık insan olarak kabul edilemeyecek kadar gelişmiş yeteneklere sahip evrimleşmiş bir insan.
Tekillik: Gelecekte teknolojik büyümenin kontrol edilemez ve geri döndürülemez hale geldiği, insan uygarlığında öngörülemeyen değişikliklere yol açtığı, büyük ölçüde fütürist Ray Kurzweil ile ilişkilendirilen varsayımsal bir nokta.

İlgilenilen Teknolojiler:

Biyoteknoloji: Canlı organizmaları değiştirebilen genetik mühendisliği ve diğer teknikler.
Nanoteknoloji: Maddenin atomik, moleküler ve moleküller üstü ölçekte manipülasyonu.
Yapay Zeka: İnsanlara benzer şekilde düşünebilen ve öğrenebilen makinelerin yaratılması.
Bilişsel Geliştirme: Zihinsel yetenekleri geliştirmek için ilaçların, beyin-bilgisayar arayüzlerinin ve diğer araçların kullanımı.
Sibernetik: Biyonik uzuvlar veya implante edilmiş cihazlar gibi teknolojinin insan vücuduna entegrasyonu.

Etik ve Felsefi Çıkarımlar:

Transhümanizm tartışmalı değildir. Pek çok etik ve felsefi soruyu gündeme getiriyor:

  • Tanrıyı oynamak: İnsanların “Tanrıyı oynamak” ve doğal insan durumunu değiştirmek etik midir?
  • Ekonomik Eşitsizlikler: Bu teknolojiler yalnızca zenginler tarafından kullanılabilir mi, bu da bir gelişmiş insan sınıfına ve bir başka zenginleştirilmemiş birey sınıfına mı yol açacaktır?
  • İnsanlığın Kaybı: Kendimizi geliştirerek, bizi insan yapan temel parçalarımızı mı kaybediyoruz?
  • Güvenlik: Özellikle sonuçlar belirsiz olduğunda, bu tür dönüştürücü teknolojileri denemek güvenli midir?

Tanınmış Transhümanistler:

  • Ray Kurzweil: AI ve tekillik hakkındaki tahminleriyle tanınan mucit ve fütürist.
  • Nick Bostrom: Geliştirme etiği ve varoluşsal riskler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan filozof.
  • Eliezer Yudkowsky: Yapay zekanın güvenliğine odaklanan araştırmacı.

Transhümanizm, teknoloji, etik ve insan evriminin geleceğinin kesiştiği noktada yer alır. İnsanların biyolojik sınırlamalarını aştığı bir gelecek vizyonu sunuyor ama aynı zamanda toplumun ele alması gereken kritik etik soruları da gündeme getiriyor.

Kaynak:

  1. Huxley, Julian. “Transhumanism.” 1957.
  2. Bostrom, Nick. “A history of transhumanist thought.” Journal of evolution and technology 14.1 (2005): 1-25.
  3. Kurzweil, Ray. “The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology.” Penguin, 2005.
Facebook Yorumları