Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Tramadol adı, 2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metoksifenil)siklohekzanol kimyasal adından türetilmiştir. Tramadol’daki tra, “uzamış” veya “uzamış” anlamına gelen Latince “tractus” kelimesinden gelir. Tramadol’daki madol, morfinin kimyasal adının kısaltması olan Almanca Madol kelimesinden gelir.

Tramadol sentetik bir opioid analjeziktir. Beyin ve omurilikteki opioid reseptörlerine bağlanarak çalışır. Bu bağlanma, ağrı sinyallerinin beyne ulaşmasını engelleyerek ağrının azalmasına neden olur. Tramadol ayrıca zayıf bir serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörüdür. Bu, beyindeki serotonin ve norepinefrin seviyelerini arttırdığı anlamına gelir. Serotonin ve norepinefrin ruh hali, ağrı ve diğer işlevlerle ilgili nörotransmitterlerdir. Beyindeki artan serotonin ve norepinefrin seviyeleri, tramadolün analjezik etkilerine katkıda bulunabilir.

Tramadol, orta ila şiddetli ağrıyı tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca sinir hasarının neden olduğu ağrı olan nöropatik ağrıyı tedavi etmek için kullanılır. Tramadol genellikle iyi tolere edilir, ancak mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve kabızlık gibi bazı yan etkilere neden olabilir. Tramadol ayrıca bağımlılık yapabilir, bu nedenle onu yalnızca doktor tarafından reçete edildiği şekilde kullanmak önemlidir.

Tramadol Kaynaklı Nöbetler

Epilepsi ve tramadol, öncelikle tramadolün özellikle yüksek dozlarda veya belirli popülasyonlarda nöbetlere neden olma potansiyeliyle ilgili endişelerle bağlantılıdır.

Tramadol, orta ila şiddetli ağrıyı tedavi etmek için kullanılan, merkezi etkili sentetik bir opioid analjeziktir. Tramadolün bilinen yan etkilerinden biri, potansiyel nöbet indüksiyonudur. Bu risk, tramadolün yüksek dozlarda alınması, nöbet eşiğini düşüren diğer ilaçlarla birlikte alınması veya alkol gibi maddelerle tüketilmesi durumunda özellikle önemlidir.

Tramadol Kaynaklı Nöbetler İçin Risk Faktörleri

Tramadol alan herhangi biri potansiyel olarak nöbet geçirebilirken, belirli faktörler riski artırır:

  • Dozaj: Daha yüksek tramadol dozları ile nöbet riski artar. Önerilen doz aralığının hem içindeki hem de üzerindeki dozlarda nöbetler bildirilmiştir.
  • Polifarmasi: Tramadol’ü diğer ilaçlarla, özellikle nöbet eşiğini düşüren ilaçlarla (bazı antidepresanlar, antipsikotikler veya diğer opioidler gibi) birlikte almak, nöbet riskini daha da artırabilir.
  • Nöbet Geçmişi: Epilepsi veya herhangi bir nöbet bozukluğu öyküsü olan kişilerde tramadol kaynaklı nöbet riski daha yüksektir. Bu nedenle, ilaç bu hastalarda genellikle dikkatle kullanılır veya tamamen önlenir.
  • Madde kötüye kullanımı: Tramadolün alkol veya yasa dışı ilaçlarla eşzamanlı kullanımı, nöbet riskini artırır.

Nöbet İndükleme Mekanizması


Tramadolün nöbetlere neden olduğu kesin mekanizma tam olarak açık değildir. Ancak ikili etki mekanizmasının (opioid ve serotonin/norepinefrin geri alım inhibisyonu) rol oynadığına inanılmaktadır. Özellikle serotonerjik etkiler, potansiyel belirtilerinden biri nöbet olan serotonin sendromu olarak bilinen bir duruma yol açabilir.

Klinik Etkiler

Epilepsili bir hasta ağrı yönetimi gerektiriyorsa, sağlık hizmeti sağlayıcıları tramadol dışındaki analjezikleri seçebilir veya nöbet belirtilerini izleyeceklerinden emin olarak son derece dikkatli kullanabilirler. Tramadol alan hastalara potansiyel etkileşimler nedeniyle diğer ilaçları danışmadan almamaları da tavsiye edilmelidir.

Epilepsisi olan ve nöbet geçirme riski taşıyan kişiler için, tramadol kaynaklı nöbetlerin potansiyel riski önemli bir endişe kaynağıdır. Ağrı yönetiminin faydalarını potansiyel risklere karşı tartmak ve tramadol reçete edilirse hastaları yakından izlemek çok önemlidir.

Tarih

Tramadol ilk olarak 1962’de Grünenthal adlı bir Alman ilaç şirketi tarafından sentezlendi. İlk olarak 1977 yılında Tramal markasıyla Almanya’da pazarlandı. Tramadol, 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanım için onaylandı.

Son yıllarda, tramadolün kötüye kullanılma potansiyeli hakkında bazı endişeler olmuştur. Tramadol, özellikle alkol ve benzodiazepinler gibi diğer ilaçlarla kombinasyon halinde bir dizi ölümle ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak, tramadol artık Amerika Birleşik Devletleri’nde Çizelge IV kontrollü bir madde olarak sınıflandırılmaktadır. Bu, kötüye kullanım potansiyelinin düşük olduğu, ancak yine de bağımlılık yapabileceği anlamına gelir.

Tramadol, çeşitli koşullar için etkili olabilen güçlü bir ağrı kesicidir. Ancak, sadece bir doktor tarafından reçete edildiği şekilde kullanılması ve kötüye kullanımın olası yan etkileri ve risklerinin farkında olunması önemlidir.

Kaynak

  1. Jovanović-Čupić, V., Martinović, Ž., & Nešić, N. (2006). Seizures associated with intoxication and abuse of tramadol. Clinical Toxicology, 44(2), 143-146.
  2. Sansone, R. A., & Sansone, L. A. (2009). Tramadol: seizures, serotonin syndrome, and coadministered antidepressants. Psychiatry (Edgmont), 6(4), 17.
  3. Talaie, H., Panahandeh, R., Fayaznouri, M. R., Asadi, Z., & Abdollahi, M. (2009). Dose-independent occurrence of seizure with tramadol. Journal of medical toxicology, 5(2), 63-67.
Facebook Yorumları