Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Antik Yunancadan: τραχύς (‘trachys’) – kaba, sert; τομή (‘tomé‘) – kes –> Soluk borusunun kesilerek açılmasıdır. (Bkz; Trake-o-tomi)

Trakeotomi, nefes borusuna 2. ila 4. trakeal kıkırdak seviyesinde cerrahi bir erişimi tanımlar ve belirli durumlarda hastanın ventilasyonunu sağlamak için kullanılır. Trakea ile dış hava boşluğu arasında ortaya çıkan bağlantıya trakeostoma denir. Elektif bir prosedür olarak trakeotomi, acil durumlarda belirtilen krikotirotomi ile karıştırılmamalıdır (krikotiroid bağın yayılmasından veya kesilmesinden sonra erişim).

‘Trakeotomi’ terimi sadece nefes borusunun cerrahi olarak açılmasına atıfta bulunurken, ‘trakeostomi’ daha sonra boyun derisine fiksasyonu ile nefes borusunun açılmasını ifade eder. Bununla birlikte, günlük klinik dilinde, her iki terim de sıklıkla eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.

Bölgeler

Trakeotominin gerçekleştirildiği yüksekliğe bağlı olarak klinik bir ayrım yapılır:

  • Trakeotomi superior: 2. ve 3. trakeal kıkırdak arasında
  • Trakeotomi media: 3. ve 4. trakeal kıkırdak arasında
  • İnferior traketotomi: 4. ve 5. trakeal kıkırdak arasında

Trakeotomi media genellikle yetişkinlerde yapılır. Tiroid istmusu, mümkünse kraniyal olarak kaydırılır. Durum böyle değilse rezeke edilir ve her iki tiroid lobunun marjı delinir. Bazı ders kitaplarında üstün trakeotomi tercih edilen yaklaşım olarak belirtilmiştir.

Yöntemler

Klasik plastik trakeotomiye (OCT) ek olarak, perkütan dilatasyon trakeotomisinin (PDT) alternatifi yaklaşık 20 yıldır mevcuttur. İşlem, sedasyon altında lokal anestezi altında veya baş uzatılmış olarak total intravenöz anestezi altında yapılır.

Klasik (plastik) trakeotomi

Öncelikle ön trakeal duvar açığa çıkarılmalıdır. Bunu yapmak için önce cutis ve subcutis bölünür. Düz boyun kasları daha sonra platizma ve medyan fasya boyunca kesilir. Subkutan doku ve sternokleidomastoid kasın sinir yollarının ve damarların geçtiği kenarı kesilirken özel dikkat gösterilmelidir. Trakeaya doğru anterior ve lateral olarak uzanan brakiyosefalik gövdeye de dikkat edilmelidir. Trakea daha sonra belirlenir, kesilir ve tüp yerleştirilir. Ortaya çıkan trakeostoma PDT’den daha büyük ve daha stabildir. Tüpü çıkardıktan sonra genellikle birkaç dakika sonra komplikasyon olmadan kapanır.

Trakeostoma uzun süre yatacaksa, sözde epitelize ‘trakeostoma’ olarak oluşturulur. Burada trakeanın bir kısmı pencere kanadı gibi açılır ve boyun derisine sıkıca dikilir. Sonuç, yara yüzeyi olmayan stabil bir solunum kanalıdır. Plastik trakeostom da lokal anestezi altında yapılabilen trakeostomi plastik cerrahi kullanılarak cerrahi olarak kapatılır.

Perkütan dilatasyon trakeotomi

Perkütan dilatasyon trakeotomisinde küçük bir kesi de yapılır, ancak başlangıçta çok küçük olan kesi daha sonra farklı boyutlarda dilatatörler kullanılarak modifiye edilmiş bir Seldinger yöntemi ile genişletilir ve son olarak tüp yerleştirilir.

 

Endikasyon

Bir trakeostoma oluşturulması esas olarak ventilasyon süresi (muhtemelen) 21 günden fazla olacak uzun süreli ventile edilen hastalarda gerçekleştirilir. Trakeostoma oluşturma kararı, endotrakeal ventilasyonun 7. gününde verilmelidir. Trakeostomi, YBÜ’de ventile edilen hastalarda en yaygın müdahalelerden biridir. Diğer endikasyonlar

  • Güvenli endotrakeal ventilasyonu zorlaştıran veya imkansız hale getiren üst solunum yollarında (nazal pasajlar, gırtlak ve farenks) anormallikler veya yaralanmalar
  • Orta yüz kırıkları
  • Kafatası kırıklarının tabanı
  • Uzun süreli koruyucu refleks eksikliği (örneğin, ciddi travmatik beyin hasarından sonra)

Facebook Yorumları