Tahmini okuma süresi: 2 dakika

tracheae (Aitlik bildiren halidir), tracheen (çoğul hali)

Latincedeki trachia ‎(nefes borusu) kelimesinden türemiştir. Bu kelime de Eski Yunancadaki τραχύς ‎(trakhús, “pürüzlü, kaba) kelimesinin feminen hali olan τραχεῖα ‎(trakheîa, nefes borusu) kelimesinden türemiştir. Burada bahsedilen pürüzlü kelimesi, pürüzlü boru diye soluk borunun nitelenmesidir.

  • Aynı zamanda ‘iri atardamar’ diye de bahsedilir, fakat aksine ince atardamarlar kan götürür.
  • Larinks ile ana bronşlara bağlantı sağlayan ince, uzun kıkırdak çemberleri olan, solunum yolunun bir bölümüdür.

    Kaynak: http://img.webmd.com/dtmcms/live/webmd/consumer_assets/site_images/articles/image_article_collections/anatomy_pages/trachea.jpg
  • Trakealis veya Trekeal (Sin: Trachealis, tracheal): Soluk borusuna ait veya soluk borusunun anlamlarına gelir.

Anatomi;

Yaklaşık 10-12 cm uzunluğundadır ve aşağı solunum yolunu belirler. Yüzük kıkırdağı ile başlar ve soluk borusu ayrımında biter. Orada carina tracheae bulunur. Burada solunum yolu ikiye ayrılır;

  1. Bronkus prinsipalis dekster
  2. Bronkus prinsipalis sinister

Soluk borusu duvarında 16-20 adet ay şeklinde hiyalin kıkırdak (cartilago trachealis) bulunur. ligamenta anularia sayesinde birbirine bağlanırlar. Duvarı güçlendirirler ve soluk alma ile soluk verme sırasında herhangi bir yıkımı engeller.
duvarın dorsal kısmında, cartilago trachealis uçlarını birbirine bağlayan paries membranaceus bulunur. paries membranaceus bilezik şeklinde olan kıkırdağın açılmasını sağlar. Bu yapı fibroelasktik bağ doku ve düz kas hücreleri demetleri sayesinde köprü kurar ve bu köprümsü yapılara genel olarak musculus trachealis denir. Bilezik kıkırdakların perichondriumundan ilave eder ve kasılma sayesinde soluk borusunun lumenini azaltabilir.
Soluk borusunun iç tarafı respiratorik flimmerepithel ile kaplıdır. Bu epithel becher hücrelerine ve mukoza salgılayan hücrelere(glandulae tracheales) sahiptir.

Kısımları:

  1. Pars servikalis: Soluk borusunun boyundaki kısmıdır. Yüzük kıkırdağı ile başlar (Bkz; pars) (Bkz; servikalis)
  2. Pars torasika: Soluk borusunun boyundaki kısmıdır. (Bkz; torasika)
  3. Bifurkasyo trakea: Soluk borusunun çatallanarak ikiye ayrılması.
Kaynak: https://basicmedicalkey.com/wp-content/uploads/2017/01/9781626231689_f0217.jpg

Klinik;

Soluk borusunun iltihaplanması tracheitis şeklinde ifade edilir. Doğuştan bilezik kıkırdaklarda hypoplasie ve aplasie varsa, williams campbell syndromu denilir.

Facebook Yorumları