Sinonim: TNM Staging System, TNM Classification of Malignant Tumours (TNM).

Kanser derecelendirme sistemidir.

 • Tüm kanserler için kullanabilir, türetilebilir,

T -Primer tümörün genişliği

o          T0 – Primer tümör izine rastlanmaz

o          Tis – Carcinoma in situ

o          T1 – Tümör Submukosaya sızar

  • Tümör büyüklüğü: ≤2 cm
   o T1mi: Mikroinvazyon ≤0,1 cm
   o T1a: ≤0,5 cm
   o T1b: >0,5 cm ve ≤1 cm
   o T1c: >1 cm ve ≤2 cm

o          T2 – Muscularis‘e sızar. Tümör büyüklüğü: >2 cm ve ≤5 cm

o          T3 – Tüm tabakalara sızar, ama komşu yapılara sızmaz. Tümör büyüklüğü: >5

o          T4 – Komşu yapılara sızar.

⁃         N –bölgesel lenf düğümü metastazı

o          N0 – lenf düğümünde gözlemlenmemiştir.

o          N1 – 1-3  lenf düğümü etkilenmiştir.

  • pN1mi: Mikrometastaz
   pN1a: 1–3 aksiler Lenf düğümleri
   pN1b: Lenf düğümleri boyunca A. mammaria interna
   (mikroskopik)
   pN1c: pN1a + pN1b

o          N2 – 4 veya daha fazla  lenf düğümü etkilenmiştir.

o          N3- Supra- infra klaviküler lenf düğümleri (3. seviye), aksiler ve Arterya mammaria interna boyunca olan lenf düğümleri de etkilenmiştir.

⁃         M –uzak metastaz

o          M0 – metastaz yoktur.

o          M1 – Metastaz vardır.

⁃         R -Tedaviden kalan tümör

o          R 0: Tümör dokusu bulunamadı.

o          R 1: mikroskopik gözlemlenebilir.

o          R 2: makroskopik gözlemlenebilir.

Kaynak:
https://www.researchgate.net/profile/Roy_Costilla/publication/261946510/figure/tbl6/AS:392429887868928@1470573984111/Categories-in-the-TNM-staging-system.png

%d blogcu bunu beğendi: