Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Kalkan bezinin vücuttan operasyonla çıkartılmasıdır. (Bkz; Tiroidek-tom-i)

Kalkan bezinin iki lobundan birinin operasyonla vücuttan uzaklaştırılmasına Hemitiroidektomi denir.

Tiroid ameliyatından sonra hastalar çeşitli semptomlarla ve potansiyel komplikasyonlarla karşılaşabilir ve sorunsuz bir iyileşme için ameliyat sonrası bakım çok önemlidir.

Tiroid Cerrahisinde Spesifik Komplikasyonlar

Tekrarlayan Laringeal Sinir Yaralanması

Tiroid ameliyatı sırasında ortaya çıkabilecek nadir fakat önemli komplikasyonlardan biri rekürren laringeal sinirin yaralanmasıdır. Bu yaralanma ses teli felcine yol açarak ses kısıklığına ve konuşma zorluğuna neden olabilir. Bu komplikasyonun görülme sıklığı %1 civarındadır, bu da onu nadir fakat dikkate değer kılmaktadır.

Ses İyileştirme Prosedürü

Ses teli felci yaşıyorsanız, standart prosedürün olası doğal iyileşme için 12 aya kadar beklemek olduğunu unutmamak önemlidir. Bu süreden sonra artık iyileşme beklenmez ve daha ileri tıbbi müdahalelere ihtiyaç duyulabilir.

Epitel Hücrelerinin Kaybı

Diğer spesifik komplikasyon, genellikle hipokalsemi olarak bilinen kalsiyum metabolizmasında bozukluklara yol açabilen epitel hücrelerinin kaybını içerir. Daha önceki komplikasyon gibi bunun da görülme sıklığının %1 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Semptomlar ve Komplikasyonlar

 • Ağrı: Kesi yerinde ağrı ve boğazda rahatsızlık yaygındır.
 • Ses Değişiklikleri: Ameliyat sırasında sinir tutulumuna bağlı olarak ses kısıklığı veya konuşma güçlüğü ortaya çıkabilir.
 • Yutma güçlüğü: Bazı hastalarda geçici yutma güçlüğü yaşanır.
 • Düşük Kalsiyum Düzeyleri: Paratiroid bezlerinin veya kan kaynaklarının çıkarılması, düşük kalsiyum düzeylerine neden olarak karıncalanma veya kas spazmlarına neden olabilir.

Ameliyat sonrası bakım

 • Ağrı Yönetimi: Asetaminofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlar reçete edilebilir.
 • Yara Bakımı: Kesi yerini temiz ve kuru tutun. Enfeksiyonu önlemek için antibiyotikler reçete edilebilir.
 • Ses Dinlenme: Ses tellerinizin iyileşmesine yardımcı olmak için konuşmayı sınırlayın.
 • Kalsiyum Düzeylerini İzleyin: Kalsiyum düzeyleri düşükse kalsiyum ve D vitamini takviyeleri reçete edilebilir.
 • Tiroid Hormon Replasmanı: Tiroidin tamamı alınırsa ömür boyu hormon replasman tedavisi gerekli olabilir.
 • Takip Randevuları: Bunlar hormon seviyelerini izlemek ve olası komplikasyonları tespit etmek için çok önemlidir.

Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Ateş veya Titreme: Enfeksiyon belirtisi olabilir.
 • Şiddetli Ağrı: Reçetesiz satılan ilaçlarla yönetilemez.
 • Nefes Alma Zorlukları: Derhal tıbbi yardım alın.

Tarih

Tiroid bezinin tamamının veya bir kısmının cerrahi olarak çıkarılması anlamına gelen tiroidektominin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Tiroidektominin kaydedilen ilk tanımı MS 2. yüzyılda Yunan doktor Claudius Galen tarafından yapılmıştır.

Galen, boyunda bir kesi yapılarak büyük bir guatrın çıkarıldığı ve ardından guatrın çevre dokudan kesildiği bir prosedürü anlattı. Ancak bu prosedür çok tehlikeliydi ve çoğu zaman ölümle sonuçlanıyordu.

18. yüzyılda bazı cerrahlar tiroidektominin daha az invaziv yöntemlerini denemeye başladı. 1791 yılında İsviçreli cerrah Pierre Joseph Desault, tiroid bezinin yalnızca bir kısmının çıkarıldığı ilk kısmi tiroidektomiyi gerçekleştirdi. Bu prosedür önceki yönteme göre çok daha güvenliydi ve guatrın standart tedavisi haline geldi.

19. yüzyılda diğer bazı cerrahlar tiroidektominin gelişimine önemli katkılarda bulundular. 1869’da Amerikalı cerrah Edward H. Clark, tiroid cerrahisinde enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltan antiseptik tekniklerin kullanımını başlattı. 1884 yılında Alman cerrah Theodor Kocher, tiroidektomi için önceki yöntemlere göre çok daha az invaziv olan yeni bir teknik geliştirdi. Kocher tekniği günümüzde hala kullanılmaktadır ve tiroidektomide altın standart olarak kabul edilmektedir.

Günümüzde tiroidektomi, guatr, hipertiroidizm ve tiroid kanseri gibi çeşitli durumların tedavisinde kullanılan güvenli ve etkili bir işlemdir. İşlem genellikle genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 2-3 saat sürer. Hasta ameliyattan sonra genellikle 1-2 gün hastanede kalır.

Kaynak:

 1. Sanabria, A., Kowalski, L. P., Shah, J. P., Nixon, I. J., Angelos, P., Williams, M. D., … & Rinaldo, A. (2018). Growing incidence of thyroid carcinoma in recent years: Factors underlying overdiagnosis. Head & Neck, 40(4), 855-866.
 2. Cooper, D. S., Doherty, G. M., Haugen, B. R., Kloos, R. T., Lee, S. L., Mandel, S. J., … & Tuttle, R. M. (2009). Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid, 19(11), 1167-1214.
Facebook Yorumları