Tıp

Tahmini okuma süresi: 1 dakika

Arapça ṭbb kökünden gelen ṭibb طبّ  “hekimlik mesleği ve ilmi” sözcüğünden türegelmiştir. Bu Arapça kelime ise Aramice/Süryanice ṭbbā טבא  “bilgi, ilim” sözcüğünden türegelmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #ṭbb טבב  “bilme, anlama”  fiil kökünden türetilmiştir.

Kaynak: http://sosyobaz.com/public/images/resized/img_58c7f0e61a794_1489498342.jpg
Facebook Yorumları