Tahmini okuma süresi: 4 dakika

Tıbbi malzemeler, tıp alanında hastalık ve rahatsızlıkların teşhisi, tedavisi veya önlenmesinin yanı sıra genel hasta bakımı ve sağlık sonuçlarını desteklemek ve iyileştirmek için kullanılan her türlü malzeme veya ekipmanı ifade eder.

Tıbbi malzeme örnekleri arasında eldivenler, önlükler, maskeler, şırıngalar, bandajlar, serum malzemeleri, teşhis ekipmanları (termometreler ve kan basıncı monitörleri gibi), cerrahi aletler ve tıbbi sarf malzemeleri (glikoz izleme için test şeritleri gibi) yer almaktadır.

Tıbbi Sarf Malzemeleri Nedir?

Tıbbi sarf malzemeleri, doktorlar ve hemşireler tarafından hastaları tedavi etmek için kullanılan ürünlerdir. Sarf malzemeleri arasında ilaçlar, bandajlar ve diğer malzemeler bulunur. Tıbbi sarf malzemeleri, her biri kendi yararları ve dezavantajları olan çeşitli şekillerde mevcuttur.

Örneğin oksijen tüpleri gibi sarf malzemeleri oldukça pahalı olabilir. Tek kullanımlık eldivenler gibi diğerleri ise ucuz ancak kısa ömürlüdür. Herhangi bir durum için doğru tıbbi sarf malzemesini seçmek çok önemlidir.

Tıbbi Sarf Malzemelerinin Listesi

Anestezi

Bu, ameliyat veya tıbbi tedavi uygulamak amacıyla bir kişinin geçici olarak uyutulması işlemidir. İşlem anestezi makineleri ve solunan gazlar kullanılarak gerçekleştirilir.

Anesteziye ek olarak, prosedür için aşağıdaki öğeler gerekli olacaktır:

 • Maskeler
 • Epidural Kitler
 • Solunum Devreleri
 • LMA’lar
 • Hiperenflasyon torbası
 • Drenaj/Sulama

Bu tedavi hastanın göğsündeki fazla sıvıyı ve/veya havayı boşaltmak için yapılır. Drenaj, pnömoni ve tüberküloz tedavisinde sıklıkla kullanılan bir tekniktir. İrrigasyon, solunum sıkıntısı yaşayan hastalarda akciğerlerin hava yollarını temizlemek için sıvıların kullanılması işlemidir.

Bu prosedür için ek olarak aşağıdakiler de dahildir:

 • İrigasyon Tepsileri
 • Emme Kateterleri
 • Yankauers
 • Yara Tahliye Cihazları

IVD (In-vitro Diagnostik) Prosedürleri

In-vitro teşhisler (IVD’ler), bir kişide bir hastalık, bir durum veya bir enfeksiyon olup olmadığını söyleyebilen testlerdir. In vitro “camda” anlamına gelir, yani bu testler genellikle vücudun içinde yapılan in vivo testler yerine test tüplerinde ve diğer ekipmanlarda yapılır. Bu testler bir laboratuvarda veya doktor muayenehanesinde yapılabileceği gibi evde de yapılabilir. Testler, küçük, elde taşınabilen testlerden karmaşık laboratuvar cihazlarına kadar çok çeşitli cihazlarda yapılabilir. Doktorların hastaları teşhis etmesini ve onlar için doğru tedavileri bulmasını kolaylaştırırlar.

Bu prosedür için gerekenler:

 • Mikro kaplar
 • IV Çanta
 • Tek kullanımlık örnekleme tüpü
 • 96 Derin kuyu plakası
 • Elektroporasyon küvetleri
 • Hızlı antijen testi

Yaygın Cerrahi

Bu, ameliyat eylemine bir referanstır. “Rutin olarak yaralar tedavi edilir, kistler çıkarılır ve diğer tedaviler yapılır.” bunlar yaygın ameliyatlardır.

Yaygın ameliyatlar için Cerrahi Sarf Malzemelerinin listesi şunları içerir:

 • Neşter
 • Makas
 • Forseps
 • Kelepçeler
 • İğneler ve Sütür
 • Retraktörler
 • Emiş
 • Zımba ve Klipsler
 • Enerji Sistemleri
 • Laparoskopik Aletler

Genel Amaçlı Prosedürler

Bu, tıbbi bir tesiste gerçekleşen günlük faaliyetlere atıfta bulunan bir terimdir. Bu, tıbbi bir acil durum sırasında verilen daha zamana duyarlı tedaviden farklıdır. Bu, tıp uzmanları tarafından hastaları üzerinde gerçekleştirilen genel prosedürleri ifade eder. Buna dikişler, sigmoidoskopi, enjeksiyonlar ve diğerleri dahil olabilir.

Genel amaçlı prosedürler için tıbbi sarf malzemelerinin listesi şunları içerir:

 • Bandajlar
 • Gazlı Bez
 • Şırıngalar
 • Bant
 • Staples
 • Stetoskoplar
 • Tıbbi Teraziler
 • Cerrahi Bıçaklar
 • Cerrahi Aletler
 • Turnike
 • Enjeksiyon İğneleri
 • Tıbbi laboratuvar malzemeleri

Diyabetik Prosedürler

Yetkili bir tıp uzmanı, anemi gibi kan bozukluklarının belirlenmesine ve olası hastalıkların taranmasına yardımcı olmak için bu işlemi gerçekleştirir. Bu prosedürdeki en önemli iki araç kan şekeri ölçüm cihazı ve lansettir. Hastadan kan örnekleri alınır ve daha ileri testler için laboratuvara gönderilir.

Diyabetik Prosedür için gerekli sarf malzemeleri:

 • Kan şekeri ölçüm cihazı
 • Kan örneği test şeridi
 • Kan lanseti
 • Kan şırıngası
 • Diyabetik giyilebilir cihaz

IV Başlangıç

Burası hastanın vasküler sistemine kateterin yerleştirildiği yerdir. Damlama haznesi 200-400 mL kristalloid solüsyonla doldurulur ve damlama haznesi torbası intravenöz başlatma sırasında hasta yatağının üzerinde asılı tutulur. Kateterin hortumu daha sonra hastanın damarlarından birine yerleştirilerek önceden belirlenmiş bir sıvı verme hızı sağlanır.

IV Başlatma prosedürü için gerekli sarf malzemeleri:

 • IV infüzyon seti
 • Kateter Seti
 • Hastane Tepsisi
 • Çözüm Konteyneri
 • Uygulanacak Kristaloid Solüsyon Torbası
 • Monitör Seti
 • Elektrot

Dental

Diş prosedürleri çok çeşitli diş hastalıklarını ve bozukluklarını tedavi edebilmektedir. Buna diş çürüğü, hasarı ve enfeksiyonunun giderilmesi de dahildir. Bu işlemler diş hekimleri tarafından diş muayenehanelerinde, diş kliniklerinde ve diş hastanelerinde gerçekleştirilir. Bazı diş prosedürleri basitken, diğerleri karmaşıktır. Diş hekimleri ağız muayenesi yapar ve hastalara dolgu, implant ve diş çekimi gibi işlemler uygular.

Bir diş kliniğinde ihtiyaç duyulan sarf malzemeleri:

 • Diş beyazlatma tepsileri
 • Diş hijyeni kitleri
 • Diş ipi
 • Eski dolgunun çıkarılması için yapıştırıcı
 • Eski dolgunun çıkarılması için set (matkap, kelepçeler ve diğerleri)
 • Plastik folyo
 • Kimyasal temizleyici
 • İğne tutucu
 • Seyreltilmemiş dezenfektan
 • Dişçi koltuğu aksesuarları

Yanıklar ve Kabarcıklar

Bu, cildiniz önemli bir yaralanmaya maruz kaldığında meydana gelir. Bu, birinci ila üçüncü derece yanık olabilir. Birinci derece yanıklar en az şiddetli olanlardır. Bunlara bazen

Bir diş kliniğinde ihtiyaç duyulan sarf malzemeleri:

 • Diş beyazlatma tepsileri
 • Diş hijyeni kitleri
 • Diş ipi
 • Eski dolgunun çıkarılması için yapıştırıcı
 • Eski dolgunun çıkarılması için set (matkap, kelepçeler ve diğerleri)
 • Plastik folyo
 • Kimyasal temizleyici
 • İğne tutucu
 • Seyreltilmemiş dezenfektan
 • Dişçi koltuğu aksesuarları

Yanıklar ve Kabarcıklar

Bu, cildiniz önemli bir yaralanmaya maruz kaldığında meydana gelir. Bu, birinci ila üçüncü derece yanık olabilir. Birinci derece yanıklar en az şiddetli olanlardır. Cildinizin yalnızca en dış katmanlarını etkiledikleri için bazen “yüzeysel” yanıklar olarak da adlandırılırlar. Öte yandan, üçüncü derece yanıklar hastayı ciddi şekilde sakat bırakabilir ve hatta öldürebilir. Yanık ve kabarcık tedavisinin en kritik kısmı hızlı tedavidir.

Yanık ve Kabarcık tedavisi için gerekli sarf malzemeleri:

 • Aljinat sargı
 • Alüminyum yapışkanlı sargı pedi
 • Giyinmek için yan
 • Pamuk rehin
 • Elektrolit jöle
 • Hidrokolloid gazlı bez
 • Hidrojel sargı
 • Yapışmayan sargı
 • Poliüretan köpükler
 • Silikon yapışkan pansuman
 • Cerrahi pansuman
 • Telfa pansuman
 • Termal yanık sargısı
 • Bandajlar
 • Cilt Yapıştırıcıları
 • Temizleyiciler

Facebook Yorumları