Antik Yunancadaki τρέφω (tréphō, “Kalınlaşmak, büyümek”) → θρόμβος (thrómbos)’nın anlamları. Bir parça, yumru, pıhtı, kan damlası, süt pıhtısı.

Trombüs oluşumu, dolaşım sistemi içinde trombositlerin toplanmasını ve kanın katı bir kütle veya trombüs oluşturmak üzere pıhtılaşmasını içeren karmaşık bir biyolojik süreçtir. Hemostaz ve yara iyileşmesi için gerekli olsa da, anormal trombüs oluşumu derin ven trombozu (DVT), pulmoner emboli ve felç gibi patolojik durumlara yol açabilir.

Fizyolojik Mekanizmalar

Birincil Hemostaz
Trombüs oluşumunun ilk aşaması, vasküler yaralanma bölgelerinde açığa çıkan endotel altı matrikse trombosit yapışmasıyla başlar. Bu yapışmaya, trombositler üzerindeki von Willebrand faktörünü (vWF) ve glikoprotein Ib’yi (GPIb) içeren reseptör-ligand etkileşimleri aracılık eder.

İkincil Hemostaz
İkincil aşama, sonunda fibrinojenin fibrine dönüşmesiyle sonuçlanan ve daha stabil bir trombüs oluşturan pıhtılaşma kaskadının aktivasyonunu içerir.

Trombüs Olgunlaşması
Zamanla, fibrin ağı ilave çapraz bağlanmaya uğrar ve daha fazla trombosit ve kırmızı kan hücresi birleşir, bu da trombüsün stabilizasyonuna ve olgunlaşmasına yol açar.

Patolojik Durumlar

Patolojik durumlarda, bir trombüs damar duvarından ayrılabilir ve gezici bir pıhtı veya emboli haline gelebilir ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden durumlara neden olabilir.

Venöz Tromboembolizm
DVT, yerinden çıkıp akciğerlere gidebilen ve pulmoner emboliye yol açabilen yaygın bir venöz trombüs şeklidir.

Arteriyel Tromboz
Bu tromboz türü arterlerde meydana gelir ve miyokard enfarktüsü (kalp krizi) ve iskemik felç gibi durumlara yol açabilir.

Yönetim ve Tedavi

Antikoagülanlar
Heparin ve varfarin gibi ilaçlar sıklıkla pıhtılaşma kademesini önlemek ve böylece trombüs oluşumunu engellemek için kullanılır.

Antiplatelet Ajanlar
Aspirin ve klopidogrel gibi ilaçlar, trombüs oluşumunun bir diğer kritik bileşeni olan trombosit agregasyonunu engeller.

Trombolitik Tedavi
Bu tedavide, yerleşik trombüsü parçalamak için alteplaz gibi pıhtı çözücü ilaçlar kullanılır.

Cerrahi müdahale
Bazı ciddi vakalarda trombüsün fiziksel olarak çıkarılması için cerrahi trombektomi gerekebilir.

Gelecekteki yönlendirmeler
Yeni ortaya çıkan tedaviler, daha etkili ve daha güvenli antitrombotik tedaviler sağlamak için pıhtılaşma kademesinin ve trombosit aktivasyon yollarının farklı yönlerini hedef alır.

Kaynak

  1. Mackman, N. (2008). “Triggers, targets and treatments for thrombosis.” Nature, 451(7181), 914–918.
  2. Furie, B., & Furie, B. C. (2008). “Mechanisms of thrombus formation.” New England Journal of Medicine, 359(9), 938–949.
  3. Weitz, J. I. (2017). “New anticoagulants for treatment of venous thromboembolism.” Circulation, 116(5), 552–560.
%d