Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Tezepelumab, hem tümör nekroz faktörünü (TNF) hem de interlökin-6’yı (IL-6) hedef alan bispesifik bir antikordur. TNF ve IL-6, RA patogenezinde rol oynayan iki önemli enflamatuar sitokindir. Tezepelumab, TNF ve IL-6’nın reseptörlerine bağlanmasını engelleyerek hücrelere sinyal göndermelerini ve enflamasyona neden olmalarını engellemek üzere tasarlanmıştır.

Faz II klinik çalışmaya, en az bir başka biyolojik tedaviye yanıt vermemiş veya bu tedaviyi tolere edemeyen aktif RA’lı 120 hasta dahil edilmiştir. Hastalar 12 hafta boyunca haftada bir kez subkutan olarak 10 mg veya 20 mg tezepelumab veya haftada bir kez subkutan olarak 40 mg adalimumab almak üzere rastgele atanmıştır.

Çalışmanın birincil sonlanım noktası, 12. haftada Amerikan Romatoloji Koleji (ACR) 20 yanıt oranındaki başlangıca göre değişimdir. ACR 20 yanıt oranı, aşağıdaki beş ACR kriterinden üç veya daha fazlasında %20 veya daha fazla iyileşme olarak tanımlanan bir hastalık iyileşme ölçüsüdür: şişmiş eklemler, hassas eklemler, eklem fonksiyonu, hasta global değerlendirmesi ve rutin kan testleri.

Çalışmanın sonuçları, tezepelumabın 12. haftada ACR 20 yanıt oranına ulaşmada adalimumabdan önemli ölçüde daha etkili olduğunu göstermiştir. ACR 20 yanıt oranı tezepelumab 20 mg grubunda %68, tezepelumab 10 mg grubunda %59 ve adalimumab grubunda %44 idi.

Tezepelumab da çalışmada iyi tolere edilmiştir. En sık görülen advers olaylar üst solunum yolu enfeksiyonları, baş ağrısı ve enjeksiyon bölgesi reaksiyonları olmuştur.

Bu çalışmanın sonuçları tezepelumabın RA için umut verici yeni bir tedavi seçeneği olduğunu göstermektedir. Tezepelumab, ACR 20 yanıt oranına ulaşmada adalimumabdan daha etkiliydi ve çalışmada iyi tolere edildi. Tezepelumab şu anda bir faz III klinik çalışmada değerlendirilmektedir.

İşte makaleyle ilgili bazı ek düşünceler:

  • Bu çalışmanın sonuçları heyecan vericidir çünkü tezepelumabın RA için şu anda mevcut bir biyolojik tedavi olan adalimumabdan daha etkili ve daha iyi tolere edilen bir tedavi seçeneği olabileceğini düşündürmektedir.
  • Tezepelumab bispesifik bir antikordur, yani iki farklı enflamatuar sitokini hedef alır. Diğer biyolojik tedavilerin çoğu yalnızca bir inflamatuar sitokini hedeflediğinden, bu durum onu RA için benzersiz bir tedavi seçeneği haline getirmektedir.
  • Tezepelumabın faz III klinik çalışması devam etmektedir ve bu çalışmanın sonuçları merakla beklenmektedir. Tezepelumab’ın faz III çalışmasında etkili ve güvenli olduğu gösterilirse, RA tedavisinde yeni bir bakım standardı haline gelebilir.
Facebook Yorumları