Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancadaki τέσσαρες (téssares, four)’dan türeyen τέτταρες ‎(téttares)’dan türemiştir. Dört rakamını (4) ifade eder.

Facebook Yorumları