Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Yunanca tetanos (“gerilim”, teinein’den, “germek”), anaerobik basil Clostridium tetani’nin neden olduğu genellikle ölümcül bir bulaşıcı hastalık.

Ekstrem kasılma sonucu oluşmuş kas krampı.

Epidemiyoloji:

 • Endüstri devletlerinde yüksek aşılanma oranından dolayı çok nadir görülür.
 • Gelimekte olan ülkelerde ritüellerden dolayı( sünnet, yeni doğan çocuğun göbek  bağı yarasına tezek sürmek v.s.) sıkça gözlemlenir.

Teşhis

Laboratuvar teşhisi:

 • Kanda toksin ispatı: Hastalıktan şüphelenilen kişiden alınan kan , antibiyotik ile korunmuş fareye ve korunmayan fareye enjekte edilir.
 • Kültür: çok nadiren başarılı olur.

Tedavi ve Profilaksi:

 • Ameliyatla ölen dokuların alınması ve enfeksiyonun engellenmesi
 • İnsan hiperimmün serum
 • Sedasyon ve kas gevşeticiler
 • Antibiyotik: Penisilin, Tetracyclin
 • Toksoid aşılar

Tarih

Yüz yirmi yıl önce BMJ aşağıdaki raporu yayınladı: “Hipodermik enjeksiyonun neden olduğu tetanozdan ölüm. Geçen hafta Dublin şehri sorgu yargıcı tarafından, çürük dişlerden kaynaklanan nevraljinin giderilmesi için deri altına morfin enjekte eden elli altı yaşındaki bir mürebbiyenin cesedi üzerinde bir soruşturma yapıldı. Dr. Austin Meldon tetanosun nedeninin iğnenin bir sinire zarar vermesi olduğu görüşündeydi.”

Aslında, mürebbiyenin tetanosu muhtemelen kronik diş enfeksiyonundan ya da kirli bir iğne kullanımından kaynaklanıyordu, doktorun sandığı gibi sinir yaralanmasından değil. Bu rapordan altı yıl sonra Arthur Nicolaier tetanosun yaraların toprak basilleriyle kontaminasyonundan kaynaklandığını göstermiş ve bu basillerin hastalıktan sorumlu “striknin benzeri” bir toksin ürettiğini doğru bir şekilde tespit etmiştir.

Tetanos aşısı

Tetanoz aşısı, tetanoza karşı aktif bağışıklama için kullanılan bir aşıdır. Tetanoz toksoidi olarak adlandırılan kimyasal yöntemlerle inaktive edilmiş bir tetanoz toksinidir. Bakteriyel toksini bağlayan ve nötralize eden antikorların oluşmasına yol açar. Aşı genellikle kas içine enjekte edilir. En yaygın olası yan etkiler arasında enjeksiyon bölgesinde reaksiyonlar ve grip benzeri semptomlar yer alır.

Ürünler

Tetanoz aşısı günümüzde genellikle diğer aşılarla sabit bir kombinasyon halinde enjeksiyon preparatı (enjeksiyon süspansiyonu) olarak satılmaktadır. Aktif bağışıklama için ilk aşı 1920’lerde geliştirilmiştir.

Kimyasal

Yapısı ve özellikleri

Tetanoz toksoidi, tetanoz toksininin örneğin formaldehit ile inaktive edilmesiyle elde edilir. Alüminyum tuzları, etkiyi arttırmak için yardımcı maddeler olarak eklenir.

Etkileri

Aşının etkileri, vücutta tetanoz toksinini nötralize eden antikorların oluşumuna dayanmaktadır. Bu, doğrudan patojenlerin yapılarına yönelik olan diğer aşıların tersidir. Bu bir toksoid aşıdır. Tetanoza anaerobik, çubuk şeklinde, gram-pozitif bir bakteri olan Clostridium tetani neden olur.

Endikasyonlar

Tetanoza karşı aktif bağışıklama için.

Ürün bilgilerine göre dozajlanır. Tetanoz aşısı genellikle kas içine uygulanır. İlk aşı 2 aylıkken yapılır. Düzenli rapel aşılar önerilir.

Kontrendikasyonlar

 • Etkin maddeye veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılık
 • Akut ateşli hastalık
 • Önceki tetanoz aşısından kaynaklanan trombositopeni veya nörolojik komplikasyonlar

Tüm önlemler için ürün bilgi broşürüne bakınız.

Advers etkiler

En yaygın olası yan etkiler arasında enjeksiyon bölgesi reaksiyonları ve ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi grip benzeri semptomlar yer alır.

Facebook Yorumları