Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: RNA’ya bağımlı DNA polimeraz, Reverse transcriptase (RT), Reverse Transkriptase

tek iplikli bir RNA molekülü okuyup (transkripsiyonunu yapıp) tek iplikli DNA üreten bir DNA polimeraz enzimidir. Bu enzim, ayrıca, RNA tek iplikli cDNA şeklinde okunduktan sonra çift iplikli DNA oluşmasında da görev alır. Normal transkripsiyon DNA’dan RNA sentezidir; dolayısıyla ters transkripsiyon bu sürecin tersidir.

Facebook Yorumları