Teratoblastom

Sinonim: teratoblastoma.

Öncül hücrelerden ve kusurlu gelişmiş dokulardan oluşan tümör. (Bkz; Terat-o-blastom)

Facebook Yorumları