Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Teplizumab onay aşamasındadır ve henüz ticari olarak mevcut değildir (Provention Bio).

  • Teplizumab, yüksek risk altındaki hastalarda tip 1 diyabeti önlemek veya önlemek için kullanılan monoklonal antikorlar grubundan bir immünosupresif ajandır.
  • Etkiler, T lenfositlerin yüzeyindeki CD3’e bağlanmaya dayanır.
  • Teplizumab diyabetin başlamasını yıllarca geciktirebilir.
  • İlaç, klinik çalışmalarda intravenöz infüzyon olarak uygulandı.
  • Olası yan etkiler arasında geçici lenfopeni, yüksek transaminaz seviyeleri, döküntüler ve sitokinlerin salınımı yer alır.

Kimyasal

Yapı ve özellikler

Teplizumab, CD3’e (anti-CD3 antikorları) yönelik insanlaştırılmış bir monoklonal antikordur.

Etkileri

  • Klinik çalışmalar, teplizumabın yüksek riskli hastalarda diyabet gelişimini ortalama 2 yıl geciktirebildiğini göstermiştir.
  • Etkiler, T lenfositler üzerindeki CD3’e bağlanmaya dayanır. Antikor, immünosupresyon yoluyla beta hücrelerinin daha fazla yok edilmesini engeller.

Endikasyon

Yüksek risk altındaki hastalarda tip 1 diyabetin geciktirilmesi veya önlenmesi için. Bu, otoantikorları olan ve oral glikoz tolerans testinde kötü sonuçları olan kişileri içerir.

Uzman bilgisine göre dozajlanır. Çalışmalarda, ilaç intravenöz infüzyon olarak verildi.

Kontrendikasyonlar

Önlemlerin tamamı tıbbi ürün bilgi sayfasında bulunabilir.

Istenmeyen etkiler

Olası yan etkiler arasında geçici lenfopeni, yüksek transaminaz seviyeleri, döküntüler ve sitokinlerin salınımı yer alır.

Facebook Yorumları