Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Tentoryum serebelli, beyinde önemli bir anatomik yapıdır. Bu, meninkslerin bir parçasıdır, özellikle meninkslerin sert, en dış tabakası olan dura mater’nin bir katıdır.

Yeri ve Yapısı:

Tentoryum cerebelli adından da anlaşılacağı üzere çadır şeklindedir. Kafatasında bir çöküntü olan posterior kranial fossada bulunur. Aşağıda bulunan serebellumu yukarıda bulunan serebrumun oksipital loblarından ayırır.

İşlevi:

Tentoryum cerebelli, oksipital lobları destekler ve serebellum ile altta yatan yapılar arasındaki ayrımı koruyarak bunların birbirlerini sıkıştırmasını önler.

Klinik Önem:

Kafa içi basıncın artması nedeniyle (örneğin beyin tümörleri, kanamalar veya beyin ödeminden) meydana gelebilen beyin herniasyonu bağlamında, beynin bir kısmı aşağı doğru hareket edebilir ve tentorium cerebelli’deki açıklığı itebilir. Bu durum transtentoryal (uncal) herniasyon olarak bilinir ve beyin yapılarının, özellikle üçüncü kraniyal sinir ve beyin sapının tehlikeli şekilde sıkışmasına yol açarak ciddi semptomlara ve potansiyel olarak ölüme yol açabilir.

Kaynak:

  1. Standring, S. (2016). Gray’s Anatomy (41st ed.). Elsevier.
  2. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically Oriented Anatomy. 7th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.
Facebook Yorumları