Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: τάμνω(támnō), tamno, temno.

Eski Yunancadaki ἔτεμον(étemon) kelimesinin çekimşenmiş hali olan τάμνω ‎(*támnō) kelimesinden türemiştir. Kelimenin asıl kökü Ana Hint-Avrupa dilindeki temh₂- ‎(kesmek) kelimesidir. Latincedeki temnō, tondeō, tempus, templum kelimeleri de bu kelimeden türemiştir. 

Eski yunancada τέμνω ‎(témnō)’nun anlamları:

  • Keserim, yararım,
  • Sakatlarım, yaralarım,
  • Ben kasabım, kurbanım,
  • Kesip yıkarım, biçerim,
  • Kesip ilerlerim, yarıp geçerim.
Facebook Yorumları