Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Kalbin tekrardan canlandırmasını için, tıbba sahti ilgisi olan kişiler tarafından da uygulanabilecek kolaylıkta tasarlanmış acil tıp protokülüdür.

Hayati işlevin kontrolü;

  1. Kişinin yanına gidilerek, yüksek sesle konuşulur. Eğer yanıt alınamazsa omzuna dokunularak, hafifçe siklelenir.
  2. Yardım çağrılır,
  3. Dilin solunum yolunu tıkamaması için, dominant el ile çene tutulur, kişinin kafası ensesine doğru yöneltilir; Eğer kişinin ağzından veya burununda hafa çıkışı yoksa ve göğüs kafesi hareket etmiyorsa, kişinin nefes almadığı düşünülebilir,
  4. Kalp masajına başla!

Kalp masajı ve suni solunum

  1. Bir elin içi göğüs kafesiniin ortasına koyulur, diğer üstten kavyaracak şekilde yerleştirilir,
  2. Üstteki el göğüs kafesini 5-6 cm derinliğinde bastırır, bu işlem dakikada 100 defa olacak hızda gerçekleştirilir, 120 defaya ulaşmamalıdır! Elin göğüs kafesine uyguladığı basınç yüksek olduğu yerden ve az olduğu yere kadar harmonik olmalıdır.
  3. Suni solunum için, hastanın kafası geriye doğru yaslatılarak solunum yolu müsait hale getirilir (Esmarch tekniği). Solunum torbası kullanılacağı gibi, ağız-ağıza, ağız-buruna gibi yollar da kullanılabilir.
    1. Solunum yolu basıncı çok olmamalıdır, aksi takdirde mideye ulaşan hava diyaframa baskı uygular. Böylelikle bir sonraki suni solunum denemeleri daha güçleşir. Ayrıca yüksek intra torakal basınç kalp toplardamarlarının geri akışını engeller. Solunum aktarımı yaklaşık 1 sn sürmelidir.
  4. 30 kalp masajı ve 2 suni solunum uygulanır. Defibrilatör her iki dakikada bir ritim analizi yapana kadar hiç durmadan bu döngü devam etmelidir. Döngüler arasında çevredeki bir başka kişi bu döngüyü üstlenebilir. Böylelikle olası yorgunluğun getirebileceği kötü kaliteli kalp masajının önüne geçilmiş olur.

Erken defibrilasyon

OED artık halk arasında oldukça yaygınlaştı. Bu aletler sayesinde tıbbi ehil olmayan kişiler de cihaza erişerek yardıma ihtiyacı olan kişilere yardımcı olabiliyor. Cihaz açıldıktan sonra talimatları seslenerek durumun kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor.

C-A-B (Circulation, Airway, Respiration) sıralaması

Yaşamı tehdit eden acil durumların birincil değerlendirmesi ve yönetimine yönelik basitleştirilmiş bir yaklaşımdır. Bu kısaltmanın açılımı şöyledir:

Dolaşım: Bir hastayı değerlendirmenin ilk adımı, nabzını değerlendirmeyi ve gerekirse hayati organlara kan akışını sürdürmek için göğüs kompresyonlarına başlamayı içeren dolaşımını kontrol etmektir. Bir kalp durması durumunda, hayatta kalma şansını artırmak için anında ve etkili göğüs kompresyonları çok önemlidir.

Hava yolu: Dolaşım değerlendirildikten sonra, bir sonraki adım hastanın hava yolunun açık ve engelsiz olduğundan emin olmaktır. Bu, hava yolunu açmak için baş eğme-çene kaldırma veya çene itme manevrasını içerebilir. Bazı durumlarda, entübasyon veya supraglottik hava yolu cihazının yerleştirilmesi gibi ileri hava yolu yönetimi teknikleri gerekli olabilir.

Solunum (Nefes Alma): Hava yolu güvence altına alındıktan sonra hastanın solunumu değerlendirilmelidir. Bu, yeterli yükselme ve alçalma için göğsün gözlemlenmesini, nefes seslerinin dinlenmesini ve hava akışının hissedilmesini içerir. Hasta yeterli nefes almıyorsa, bir torba-valf-maske (BVM) veya başka bir kurtarma solunumu cihazı kullanılarak kurtarma solunumu sağlanabilir.

C-A-B sekansı kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) ve acil tıbbi bakımın temel bir yönüdür. Sağlık hizmeti sağlayıcılarının yaşamı tehdit eden sorunları sistematik ve etkili bir şekilde hızlıca tanımlamasına ve ele almasına yardımcı olur. Bu sıralamanın, kalp durması durumlarında göğüs kompresyonlarına mümkün olduğunca erken başlamanın önemini vurgulamak için eski A-B-C (Havayolu, Solunum, Dolaşım) yaklaşımının yerini aldığını unutmayın.

Facebook Yorumları