Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Eng; Single Umbilical Artery (SUA)

  • Göbek kordonu tipik olarak iki arter ve bir damar içerir. Tek umbilikal arter (SUA), sadece bir umbilikal arterin bulunduğu göbek kordonu anatomisinin bir varyasyonunu ifade eder.
  • İzole bir bulgu olabilir veya anöploidi veya diğer konjenital anomalilerle ilişkili olabilir.
  • Bir SUA’nın patogenezinin, orta trimesterde önceden normal olan bir kordun damar atrofisine sekonder olduğu düşünülmektedir.
    • Bazen histolojik olarak ilkel bir ikinci arter görülür (ancak bunun prognostik sonuçları belirsizdir).
  • Fetal pozisyon doğum öncesi tanıyı engelleyebilir.
  • SUA için ilk doğum sonrası tarama programları, diğer konjenital anormalliklerle bir ilişkinin keşfedilmesinin ardından, 1955 yılında obstetrik merkezlerde kurulmuştur.

Teşhis

Doğumdan sonra teşhis, kordonun brüt veya histolojik incelemesiyle konulur (ikisi arasındaki uyum iyidir).

Facebook Yorumları