Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Sinonim: Takipne.

Normal soluma sıklığından daha fazla solumak, hızlı solumak. (Bkz; Taşipne)

 • Taşipne, oksijen ihtiyacı arttığında ortaya çıkar. Nefes derinliği aynı anda azaltılabilir, sabitlenebilir veya artırılabilir.
 • Fizyolojik olarak taşipne, örneğin fiziksel efor veya ateş sırasında karşılaşılır. Taşipne, kalp ve akciğer hastalıklarında patolojik öneme sahiptir. Burada organizma, solunum işini artırarak azalmış oksijen kaynağını veya hiperkapniyi telafi etmeye çalışır.
 • Normal kan gazı değerlerinde de taşipne oluşabilir, örneğin psikolojik heyecan durumunda (hiperventilasyon sendromu).

Hiperventilasyon terimi genellikle hızlı, derin nefesler alıyorsanız kullanılır.

Taşipne nefes darlığı ile aynı şey midir?

Taşipne: Muhtemelen altta yatan tıbbi bir nedene bağlı olarak hızlı, sığ nefes alma.
Hiperpne: Sağlıklı insanlar egzersiz yaptığında hızlı, derin nefes alma.
Dispne: Normal, yüksek veya düşük solunum hızının yanı sıra sığ veya derin solunum paterni ile ortaya çıkabilen nefes darlığı hissi.

Taşipne ve bradipne nedir?

 • Bradipne, yaşa göre normalden daha düşük bir solunum hızıdır.
 • Taşipne, yaşa göre normalden daha yüksek solunum hızıdır.
 • Hiperpne, solunum hızında artış olsun ya da olmasın hacim artışıdır.

Taşikardiye ne sebep olur?

Taşikardinin yaygın nedenleri şunlardır: Yüksek kan basıncı (hipertansiyon), koroner arter hastalığı (ateroskleroz), kalp kapak hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kası hastalığı (kardiyomiyopati), tümörler veya enfeksiyonlar nedeniyle kalp kasına zayıf kan akışı gibi kalple ilgili durumlar.

Yüksek solunum hızına ne sebep olur?

Yüksek solunum hızının yaygın nedenleri arasında anksiyete, ateş, solunum yolu hastalıkları, kalp hastalığı ve dehidrasyon yer alır. Düşük solunum hızının yaygın nedenleri arasında aşırı dozda ilaç, obstrüktif uyku apnesi ve kafa travmaları yer alır. Bir kişi anormal bir solunum hızı yaşıyorsa, bir doktora danışmalıdır.

Taşipne ve taşikardi arasındaki fark nedir?

Hızlı nefes alma (taşipne) ve kalp atışı (taşikardi) – Sağlıklı yetişkinler dakikada 12 ila 20 nefes alır. 20’den fazla nefes anormal derecede hızlı solunumu (taşipne) gösterir. Dinlenme halindeki kalp atış hızının dakikada normal 60 ila 100 atımdan daha yüksek olmasına taşikardi denir.

Taşipne neye benzer?

Hızlı, sığ solunum genellikle taşipne olarak adlandırılır ve belirli bir dakika içinde normalden daha fazla nefes aldığınızda ortaya çıkar. Bu genellikle bir yetişkinde dakikada 20’den fazla nefes olarak tanımlanır. Çocuklarda, dakikadaki nefes sayısı yetişkinlerde görülenden daha yüksek bir dinlenme hızı olabilir.

Taşipnenin en yaygın nedenleri nelerdir?

 • Alerjik reaksiyonlar.
 • Anksiyete veya panik bozukluk.
 • Astım.
 • Kan pıhtılaşması.
 • Karbon monoksit zehirlenmesi.
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH).
 • Diyabetik ketoasidoz.
 • Plevral efüzyon.

Yetişkinler için normal solunum hızı dakikada 12 ila 20 nefes olduğundan, istirahat halindeki yetişkinler için dakikada 25 nefeslik bir solunum hızı anormal kabul edilir. İnsanlarda tipik solunum hızı dakikada 10-20 nefestir ve yetişkinler için uyurken dakikada 14 nefes normal kabul edilir. Dakikada 16 nefeslik bir solunum hızı da dinlenme halindeki yetişkinler için normal kabul edilir.

Dakikada 30 nefeslik bir solunum hızı 12 yaşına kadar olan çocuklar için normal olabilir, ancak yetişkinlerde anormal kabul edilir. Solunum hızının çok yüksek olduğu durumlarda, hiperventilasyona yol açarak baş dönmesi, halsizlik veya kafa karışıklığına neden olabilir.

Kussmaul, hiperpnoea, diyafragmatik ve kostal solunum dahil olmak üzere her biri biraz farklı süreçler gerektiren çeşitli solunum türleri vardır.

Solunum hızı çok yüksek olduğunda, aşağıdakiler gibi çeşitli sorunlara yol açabilir:

 • Hiperventilasyon: Bu, vücudunuzun ihtiyaç duyduğundan daha hızlı nefes aldığınızda ortaya çıkar ve aşırı karbondioksit kaybına neden olur. Hiperventilasyona egzersiz, anksiyete veya astım gibi faktörler neden olabilir. Baş dönmesi, halsizlik, kafa karışıklığı ve hatta bayılma ile sonuçlanabilir.
 • Solunum alkalozu: Hızlı solunum nedeniyle aşırı karbondioksit kaybı, kan pH seviyelerinde artış ile karakterize bir durum olan solunum alkalozuna yol açabilir. Bu durum baş dönmesi, kas seğirmesi, uyuşma ve ekstremitelerde karıncalanma hissi gibi semptomlara neden olabilir.
 • Bozulmuş gaz değişimi: Hızlı, sığ solunum akciğerlerdeki gaz değişiminin verimliliğini azaltarak kanın yeterli oksijenlenmesini önleyebilir ve vücudun dokularına oksijen iletiminde azalmaya yol açabilir. Bu durum yorgunluğa, nefes darlığına ve ciddi vakalarda yetersiz oksijen kaynağı nedeniyle organ hasarına neden olabilir.
 • Solunum kasları ve kalp üzerinde artan iş yükü: Yüksek solunum hızı, solunum kaslarına ve kalbe ek yük bindirerek kas yorgunluğuna yol açabilir ve mevcut kalp rahatsızlıklarını potansiyel olarak daha da kötüleştirebilir.
 • Anksiyete ve stres: Hızlı nefes alıp verme vücudun stres tepkisini tetikleyerek anksiyeteyi artırabilir ve potansiyel olarak anksiyetenin hızlı nefes alıp vermeye, bunun da daha fazla anksiyeteye yol açtığı bir geri bildirim döngüsü yaratabilir.

Komplikasyonları önlemek ve genel sağlığı iyileştirmek için anormal derecede yüksek solunum hızının altında yatan nedeni belirlemek ve ele almak çok önemlidir. Sürekli olarak yüksek solunum hızı veya buna bağlı semptomlar yaşıyorsanız bir sağlık uzmanına danışın.

Facebook Yorumları