Antik Yunancadaki ταρσός (tarsós, “ayağın düzlüğü) kelimesinden türemiştir. Latincedeki anlamları şunlardır;

  1. Gözkapağı ve gözkapağı kenarına sertlik, şekil kazandırarak ona iskelet görevi gören bağ doku tabakasıdır.
  2. Ayağın, kaval ve baldır kemiklerinin alt uçları ile metatarsal kemiklerin proksimal uçları arasındaki, yedi kemikten oluşan bölümü; ayak iskeletinin arka yarısı; ayak bileği
    (bkz: tarsus inferior palpebrae)
    (bkz: tarsus superior palpebrae)
HalTekilÇoğul
nominatiftarsustarsī
genitiftarsītarsōrum
datiftarsōtarsīs
akusatiftarsumtarsōs
ablatiftarsōtarsīs
vokatiftarsetarsī

Tarsus vücutta nerede bulunur?

ayak

İnsan vücudunda tarsus, her bir ayakta tibianın alt ucu ve alt bacağın fibulası ile metatarsus arasında yer alan yedi eklemli kemikten oluşan bir kümedir. Orta ayak (küboid, medial, intermediate ve lateral kuneiform ve naviküler) ve arka ayaktan (talus ve kalkaneus) oluşur.

Ayak tarsusu nedir?

Tarsus. Tarsus, ayağın arka yüzünü oluşturan 7 kemikten oluşur: talus, kalkaneus, küboid, naviküler ve üç çene kemiği. Tarsal kemikler arka ayak (talus ve kalkaneus) ve orta ayak (küboid ve kuneiformlar) olarak ikiye ayrılabilir. Naviküler bu iki grup arasındaki ara kemiktir.

%d