Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincedeki sub‘tan türemiştir. Bu sıfatın anlamları:

  1. Yüz yukarıda iken sırt üstü yaslanmak,
  2. Geriye doğru giden,
  3. Dikkatsiz, düşüncesiz, ihmalci, uyuşuk,
  4. (Gramatik) pasif, edilgen.

 

SayıTekilÇoğul
Hal / Cins.Mask.Fem.NötrMask.Fem.Nötr
nominatifsupīnussupīnasupīnumsupīnīsupīnaesupīna
genitifsupīnīsupīnaesupīnīsupīnōrumsupīnārumsupīnōrum
datifsupīnōsupīnōsupīnīs
akusatifsupīnumsupīnamsupīnumsupīnōssupīnāssupīna
ablatifsupīnōsupīnāsupīnōsupīnīs
vokatifsupīnesupīnasupīnumsupīnīsupīnaesupīna

Supinator; Arkaya yaslandıran anlamına gelir.

Facebook Yorumları