Tahmini okuma süresi: 2 dakika
Vortex – Alfonso Monfardini
Kaynak: https://lh3.googleusercontent.com/g8bITKG-9os8jqvs2Ta0Tyvjmili87WajYc8uU21Xmmpkj-Fsv0uj8MP4-5LH_tZiQ=s1200

Süper çözünürlüklü mikroskop ile yapılan çalışma dentritlerdeki tau’nun kontrol ettiği Fyn kümeleşmesini açığa çıkarıyor.

Queensland üniversitesindeki araştırmacılar canlı beyin hücresindeki önemli bir molekülü, süper çözünürlüklü mikroskop ile gözlemleyerek, demansa neyin sebep olduğunu ve hafızadaki değişimin neden gerçekleştiğini açıklamaya çalıştılar.

Queensland Brain Institute’deki yaşlanma ve demans araştırmasıyla ilgilenen Clem Jones merkezindeki profesörler Frédéric Meunier ve  Jürgen Götz, Tau adı verilen, Alzheimer hastalığında da rol oynayan bu proteini incelediler. Tau, Fyn adı verilen bir başka proteinin düzenlenmesini sağlayan yolda değişiklikler yapabildiği gözlemlendi. Fyn, hafızadaki değişimde kritik bir rol oynadığı son zamanlarda ortaya konulan araştırmalarla biliniyordu. Professor Götz;

Alzheimer hastalığındaki ayırt edici özelliklerden biri olan beyin hücrelerindeki Tau proteinin kümelenmesidir. Fakat ilk kez Tau tarafından etkilenen Fyn nano kümelenmesi bu araştırmayla kanıtlandı.

Profesör Meunier, canlı beyin hücresindeki tek bir molekülün incelenmesinin önemli proteinlerin organizasyonu hakkında eşi görülmemiş bilgiye erişim sağladığını ve bu imkanın daha önce olmadığını söylüyor. Meunier;

Beyin hücrelerinin iletişimini sağlayan dentritlerde Tau’nun kontrol ettiği Fyn nano kümelenmesini gösterdik.

Eğer Tau mutasyona uğrarsa, Fyn anormal büyüklükte kümeleşme yapıyor. Bu kümeleşme sonucu sinirsel iletimde değişiklikler oluşuyor.

Beyin hücresindeki sinyal proteini Fyn’in harketini ve kümeleşmesi; Meunier Lab, University of Queensland.

Profesör Meunier’ın takımı, frontotemporal demans için çok yüksek riski olan ailelerdeki Tau proteininin farklı mutasyonlarını incelerken, sinirlerde bulunan dentrit uçlarında Fyn’in aşırı kümelenmesine rastlandı. Meunier;

Beyin hücrenizde Fyn proteininin kümelendiğini hayal edin, bu sureçin hayatınız boyunca devam ettiğini düşünün. Biriken Fyn sinirlerde aşırı sinyal problemine sebep olabilir ve hücre için bu süreç ölümle sonuçlanabilir.

Dentritlerin ucu, sinirlerin birbirleriyle iletişiminde önemlidir. Bu sayede öğrenme ve hafıza gibi yeteneklerimiz ortaya çıkar.

Alzheimer hastalığının ve diğer demans tiplerinin nasıl oluştuğu tam olarak bilinmemekle birlikte gizemini korumakta olsa da, Fyn’in beyin hücresindeki amiloid plaklarının oluşumunda ve Tau kümeleşmesi ile nasıl bağlantılı olduğunu ortaya çıkarıldı.

Araştırma; “Frontotemporal dementia mutant Tau promotes aberrant Fyn nanoclustering in hippocampal dendritic spines”. Pranesh Padmanabhan, Ramón Martínez-Mármol, Di Xia, Jürgen Götz Is a corresponding author , Frédéric A Meunier Is a corresponding author.
eLife. doi:10.7554/eLife.45040

Kaynak: Neurosciencenews

Facebook Yorumları